کلید اتوماتیک MCCB

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • عملکرد حفاظتی کلید
 • قدرت قطع
 • نوع لوازم جانبی
 • نوع محصول
 • ولتاژ
کلید اتوماتیک MCCB
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کلید اتوماتیک 80A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A80-I

کلید اتوماتیک 80A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1

Art.Code:NZM1-XHIV

کنتاکت کمکی تریپ 2NO کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 630A زیمنس

Art.Code:3VL5763-1DE36-0AE1

کلید اتوماتیک 630A زیمنس با قدرت قطع 55KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۲,۸۰۰,۰۰۰
موتور کلید اتوماتیک تیپ قدیم 240VAC مولر

Art.Code:R-NZM10(220-240VAC)

موتور کلید اتوماتیک تیپ قدیم 240VAC مولر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نشانگر وضعیت سیگنال کلید اتوماتیک زیمنس

Art.Code:3VL9000-4WL00

نشانگر وضعیت سیگنال کلید اتوماتیک زیمنس
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت 220-240VAC تیپ قدیم ایتون

Art.Code:A-NZM10(220-240VAC)

بوبین شنت 220-240VAC تیپ قدیم ایتون Field Installable
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندرولتاژ تیپ قدیم 380-415VAC مولر

Art.Code:U-NZM10(380-415VAC)

بوبین آندرولتاژ تیپ قدیم 380-415VAC مولر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک تیپ 2/3 ایتون 24VDC

Art.Code:NZM2/3-XU24DC

بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک تیپ 2/3 ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون24VDC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XUHIV24DC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون24VDC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130V تیپ2/3

Art.Code:NZM2/3-XUHIV110-130AC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130V تیپ2/3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 630A ایتون

Art.Code:NZMN3-AE630

کلید اتوماتیک630A ایتون 3p,50kA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130VAC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XAHIV110-130AC/DC

بوبین شنت با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130VAC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1

Art.Code:NZM1-XS-R

دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3

Art.Code:NZM3-XS-L

دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3

Art.Code:NZM3-XS-R

دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2

Art.Code:NZM2-XS-L

دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2

Art.Code:NZM2-XS-R

دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۵۰۰,۰۰۰
دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1

Art.Code:NZM1-XS-L

دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت بلند - دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 3/4 ایتون

Art.Code:NZM3/4-XV6

میله شفت60CM دسته تابلویی MCCB ایتون تیپ 3 و 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت کوتاه - دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 3/4 ایتون

Art.Code:NZM3/4-XV4

میله شفت 40cm دسته تابلویی MCCB ایتون تیپ 3 و 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____