کلید اتوماتیک

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • عملکرد حفاظتی کلید
 • قدرت قطع
 • نوع محصول
 • ولتاژ
کلید اتوماتیک
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کلید اتوماتیک 80A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A80-I

کلید اتوماتیک 80A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 630A زیمنس

Art.Code:3VL5763-1DE36-0AE1

کلید اتوماتیک 630A زیمنس با قدرت قطع 55KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۲,۸۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 630A ایتون

Art.Code:NZMN3-AE630

کلید اتوماتیک630A ایتون 3p,50kA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 1600A ایتون 4پل

Art.Code:NZMN4-4-AE1600-I

کلید اتوماتیک 1600A ایتون 690VAC , 4P
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 1250A ایتون 4 پل

Art.Code:NZMN4-4-AE1250-I

کلید اتوماتیک 1250A ایتون 690VAC , 4P
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 1000A ایتون 4پل

Art.Code:NZMN4-4-AE1000-I

کلید اتوماتیک 1000A ایتون 690VAC , 4P
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 800A ایتون 4پل

Art.Code:NZMN4-4-AE800-I

کلید اتوماتیک 800A ایتون 690VAC , 4P
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 630A ایتون 4پل

Art.Code:NZMN3-4-AE630

کلید اتوماتیک 630A ایتون 690VAC, 4P
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 1600A ایتون تیپ4

Art.Code:LZMN4-AE1600-I

کلید اتوماتیک 1600A ایتون 3P , 690VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 1250A ایتون تیپ4

Art.Code:LZMN4-AE1250-I

کلید اتوماتیک 1250A ایتون 3P , 690VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 1000A ایتون تیپ4

Art.Code:LZMN4-AE1000-I

کلید اتوماتیک 1000A ایتون 3P , 690VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 800A ایتون تیپ4

Art.Code:LZMN4-AE800-I

کلید اتوماتیک 800A ایتون 3P, 690VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 400A ایتون تیپ3

Art.Code:LZMN3-A400-I

کلید اتوماتیک 400A ایتون 3P , 690VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 250A ایتون 50KA تیپ 2

Art.Code:NZMN2-A250-I

کلید اتوماتیک 250A ایتون 3P , 690VAC , 50KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 200A ایتون 50KA تیپ2

Art.Code:NZMN2-A200

کلید اتوماتیک 200A ایتون 3P,690VAC,50KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 160A ایتون 50KA تیپ2

Art.Code:NZMN2-A160

کلید اتوماتیک 160A ایتون 3P,690VAC,
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 125A ایتون 50KA تیپ2

Art.Code:NZMN2-A125-I

کلید اتوماتیک 125A ایتون 3P, 690VAC, 50KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 400A ایتون 36KA تیپ3

Art.Code:LZMC3-A400-I

کلید اتوماتیک 400A ایتون 3P , 690VAC, 36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 250A ایتون 36KA تیپ2

Art.Code:LZMC2-A250-I

کلید اتوماتیک 250A ایتون 3P, 690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 200A ایتون 36KA تیپ2

Art.Code:LZMC2-A200-I

کلید اتوماتیک 200A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____