زبان تخصصی برق

زبان تخصصی برق
زبان تخصصی برق

ما علاقه داریم که مخاطبان فیدر، در صورتی که علاقه و تمایل دارند ، تسلط خود را بر روی زبان تخصصی به صورت مستمر بهبود ببخشند.شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در هنگام بازدید از وب سایت و یا مطالعه مقالات ، دیتاشیت و کتابچه راهنمای استفاده از محصول درک کاملی از مفهوم کلمه و یا برخی از عبارات به کار رفته نداشته باشید ، زیرا با معنای لغوی خود متفاوت هستند .تلاش ما بر این اصل استوار است که درک و خواندن این متون را برای خود و شما هموارتر کنیم .

همچنین در انتخاب جملات و مثال‌ها، اصرار داریم که این جملات از کتاب‌ها و مقالات تخصصی ، وب سایت ها ، دیتاشیت ها و کتابچه های راهنمای حوزه صنعت برق انتخاب شوند.

برای انتخاب کلمات این درس، تعدادی از متون مطرح شده را انتخاب کردیم و سعی کردیم با محاسبه‌ی آماری، کلماتی را انتخاب کنیم که تعداد تکرار آن ها به طرز محسوسی بالاتر از متوسط تکرار آنها در نوشته‌های روزمره‌ی زبان انگلیسی است و چه بسا گاهی برای خود ما نیزچالش بوده است .
در این مرحله ، فهرست کلمات را منتشر می کنیم و در روزهای آتی ، به تدریج این فهرست تکمیل شده و هر کلمه به درس مربوط به خودش ، مرتبط خواهد گردید.
Pilot     Jaw

(0) 11 مرداد 1397