کلید حرارتی

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • توان
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • سری
 • ولتاژ
کلید حرارتی
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کلید حرارتی 32A ایتون

Art.Code:PKZM0-32

کلید حرارتی EATON رنج 25 تا 32 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۸۴۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 25A

Art.Code:PKZM0-25

کلید حرارتی EATON رنج 20 تا 25 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۱۰۰,۰۰۰
 • 5+۱,۰۴۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 20A

Art.Code:PKZM0-20

کلید حرارتی ایتون 16 تا 20 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۱۰۰,۰۰۰
 • 5+۱,۰۴۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 16A

Art.Code:PKZM0-16

کلید حرارتی EATON رنج 10 تا 16 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۱۰۰,۰۰۰
 • 5+۱,۰۴۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 12A

Art.Code:PKZM0-12

کلید حرارتی ایتون 8 تا 12 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۹۰,۰۰۰
 • 5+۹۴۰,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 10A

Art.Code:PKZM0-10

کلید حرارتی ایتون 6.3 تا 10 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
 • 5+۹۰۲,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 4A

Art.Code:PKZM0-4

کلید حرارتی ایتون 2.5 تا 4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
 • 5+۹۰۲,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 2.5A

Art.Code:PKZM0-2.5

کلید حرارتی ایتون 1.6 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
 • 2+۸۵۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 1.6A

Art.Code:PKZM0-1.6

کلید حرارتی ایتون 1 تا 1.6 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
 • 5+۹۰۲,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 1A

Art.Code:PKZM0-1

کلید حرارتی ایتون 0.63 تا 1 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
 • 5+۹۰۲,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 0.63A

Art.Code:PKZM0-0.63

کلید حرارتی ایتون 0.4 تا0.63 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
 • 5+۹۰۲,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 6.3A

Art.Code:PKZM0-6.3

کلید حرارتی ایتون 4 تا 6.3 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰