پوش باتون و کلیدسلکتوری

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • سری
 • نوع سوئیچ
 • قطر
 • رنگ
 • درجه حفاظتی
پوش باتون و کلیدسلکتوری
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
پوش باتون چراغ دار زرد ایتون

Art.Code:M22-DL-Y/K10/230

پوش باتون چراغ دار زرد EATON قطر22و 230V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۹۰,۰۰۰
 • 20+۳۷۸,۳۰۰
 • 50+۳۷۰,۵۰۰
پوش باتون چراغ دار آبی ایتون

Art.Code:M22-DL-B/K10/230

پوش باتون چراغ دار آبی EATON قطر22و230V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۹۰,۰۰۰
 • 10+۳۸۲,۲۰۰
 • 20+۳۷۰,۵۰۰
پوش باتون چراغ دار سفید ایتون

Art.Code:M22-DL-W/K10/230

پوش باتون چراغ دار سفید EATON قطر22 و230V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۹۰,۰۰۰
 • 10+۳۸۲,۲۰۰
 • 20+۳۷۰,۵۰۰
سلکتوری دوطرفه چراغ دار قرمز ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-R/K02/230

سلکتوری دوطرفه چراغ دارقرمزEATON قطر22 و 230ولت
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۶۵,۰۰۰
سلکتوری یکطرفه چراغ دار قرمز ایتون

Art.Code:M22-WRLK-R/K01/230

سلکتوری یکطرفه چراغ دار قرمز EATON قطر 22و230 ولت
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴۹۸,۰۰۰
سلکتوری دوطرفه چراغ دار سبز ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-G/K20/230

سلکتوری دوطرفه چراغ دار سبزEATON قطر22 و 230ولت
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۶۵,۰۰۰
سلکتوری یکطرفه چراغ دار سبز ایتون

Art.Code:M22-WRLK-G/K10/230

سلکتوری یکطرفه چراغ دار سبزEATON قطر 22و230 ولت
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴۹۸,۰۰۰
سلکتور سوئیچ دوطرفه ایتون

Art.Code:M22-WRS3/K20

سلکتور سوئیچ دوطرفه EATON,قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۵۰,۰۰۰
سلکتور سوئیچ یکطرفه ایتون

Art.Code:M22-WRS/K10

سلکتور سوئیچ یکطرفهEATON,قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۸۵,۰۰۰
سلکتوری یکطرفه مات ایتون

Art.Code:M22-WRK/K10

سلکتوری یکطرفه مات ایتون ,قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۸۵,۰۰۰
سلکتوری دوطرفه مات ایتون

Art.Code:M22/WRK3/K20

سلکتوری یکطرفه مات EATON ,قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۴۹,۰۰۰
پوش باتون مشکی ایتون

Art.Code:M22-D-S/K10

پوش باتون مشکی EATON،قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷۰,۰۰۰
پوش باتون استاپ ایتون

Art.Code:M22-D-R/K01

پوش باتون استاپ EATON،قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷۰,۰۰۰
 • 10+۱۶۱,۵۰۰
پوش باتون استارت ایتون

Art.Code:M22-D-G/K10

پوش باتون استارت EATON،قطر22,IP67
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷۰,۰۰۰