کنتاکتور

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ولتاژ
 • توان
 • جریان
 • سازنده
 • سری
کنتاکتور
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
مینی کنتاکتور قدرت 4KW 1NO ایتون

Art.Code:DILEM-10-G/ 24V

مینی کنتاکتور قدرت 9A 4KW,24V 1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 3KW 1NC ایتون

Art.Code:DILEEM-01-G/ 24V

مینی کنتاکتور قدرت 6A 3KW,24V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 5.5KW ایتون 230VAC با تیغه کمکی 1NC

Art.Code:DILEM12-01

مینی کنتاکتور قدرت 12A,5.5KW,230V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 5.5KW ایتون 230VAC

Art.Code:DILEM12-10

مینی کنتاکتور قدرت 12A,5.5KW,230V 1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 4KW 1NC ایتون

Art.Code:DILEM-01/ 230V

مینی کنتاکتور قدرت 9A,4KW,230V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 3KW 1NC ایتون

Art.Code:DILEEM-01/ 230V

مینی کنتاکتور قدرت 6A,3KW,230V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 3KW 1NO ایتون

Art.Code:DILEEM-10/ 230V

مینی کنتاکتور قدرت 6A,3KW,230V 1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور قدرت 4KW 1NO ایتون

Art.Code:DILEM-10/ 230V

مینی کنتاکتور قدرت 9A,4KW,230V 1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰
کنتاکتور 500A ایتون

Art.Code:DILM500/22

2Contactor:3-pole; 230VAC;auxiliary contact :2NA+2NK ; 500A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور 400A ایتون

Art.Code:DILM400/22

Contactor:3-pole; 230VAC;auxiliary contact :2NA+2NK ; 400A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور 300A ایتون

Art.Code:DILM300/22

Contactor:3-pole; 230VAC;auxiliary contact :2NA+2NK ; 300A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور 225A ایتون

Art.Code:DILM225/22

Contactor:3-pole; 230VAC;auxiliary contact :2NA+2NK ; 225A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۰,۴۰۵,۰۰۰
کنتاکتور 185A ایتون

Art.Code:DILM185/22

Contactor:3-pole; 230VAC;auxiliary contact :2NA+2NK ;185A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹,۵۹۷,۰۰۰
کنتاکتور 170A ایتون

Art.Code:DILM170

Contactor:3-pole; 230VAC; 170A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور 150A ایتون

Art.Code:DILM150

Contactor:3-pole; 230VAC; 150A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷,۳۹۰,۰۰۰
کنتاکتور 115A ایتون

Art.Code:DILM115

Contactor:3-pole; 230VAC; 115A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶,۱۴۵,۰۰۰
کنتاکتور 95A ایتون

Art.Code:DILM95

Contactor:3-pole; 230VAC; 95A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴,۴۳۵,۰۰۰
کنتاکتور 80A ایتون

Art.Code:DILM80

Contactor:3-pole; 230VAC; 17A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۵۴۵,۰۰۰
کنتاکتور 65A ایتون

Art.Code:DILM65

Contactor:3-pole; 230VAC; 65A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۰۳۵,۰۰۰
کنتاکتور 50A ایتون

Art.Code:DILM50

contactor:3-pole; 230VAC; 17A; 690V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۰۴۰,۰۰۰