کنتاکتور

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ولتاژ
 • توان
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • کنتاکت
 • نوع لوازم جانبی
کنتاکتور
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
وریستور 48V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون

Art.Code:DILM32-XSPV48

وریستور 48V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وریستور 240V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون

Art.Code:DILM12-XSPV240

وریستور 240V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وریستور 48V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون

Art.Code:DILM12-XSPV48

وریستور 48V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 قفل مکانیکی کنتاکتور سری M65 ایتون

Art.Code:DILM65-XMV

قفل مکانیکی کنتاکتور های DILM40 تا DILM72 و DILMP63 تا DILMP80 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 قفل مکانیکی کنتاکتور سری M32 ایتون

Art.Code:DILM32-XMV

قفل مکانیکی کنتاکتور های DILM17 تا DILM38و DILMP32 تا DILMP45 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
قفل مکانیکی کنتاکتور سری M12 ایتون

Art.Code:DILM12-XMV

قفل مکانیکی کنتاکتور DILM7 تا DILM15 و DILMP20 ،DILA ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی بغل خور 1NO+1NC کنتاکتور DILM40...1000 ایتون

Art.Code:DILM1000-XHII-SI

کنتاکت کمکی بغل خور 1NO+1NC کنتاکتور DILM40...1000 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 4NO کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI40

کنتاکت کمکی 4NO کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 3NO+1NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI31

کنتاکت کمکی 3NO+1NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NO+2NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI22

کنتاکت کمکی 2NO+2NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 1NO+3NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI13

کنتاکت کمکی 1NO+3NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 4NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI04

کنتاکت کمکی 4NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NO کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI20

کنتاکت کمکی 2NO کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 1NO+1NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI11

کنتاکت کمکی 1NO+1NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون

Art.Code:DILM150-XHI02

کنتاکت کمکی 2NC کنتاکتور DILM40...170 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NO+2NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI22

کنتاکت کمکی 2NO+2NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 4NO کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI40

کنتاکت کمکی 4NO کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 3NO+1NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI31

کنتاکت کمکی 3NO+1NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 1NO+3NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI13

کنتاکت کمکی 1NO+3NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۲۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی 4NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI04

کنتاکت کمکی 4NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____