کنتاکتور

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ولتاژ
 • توان
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • کنتاکت
 • نوع لوازم جانبی
کنتاکتور
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کنتاکت کمکی 4NO کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI40

کنتاکت کمکی 4NO کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 3NO+1NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI31

کنتاکت کمکی 3NO+1NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 1NO+3NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI13

کنتاکت کمکی 1NO+3NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 4NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI04

کنتاکت کمکی 4NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NO کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI20

کنتاکت کمکی 2NO کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 1NO+1NC کنتاکتور DILM7..38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI11

کنتاکت کمکی 1NO+1NC کنتاکتور DILM7..38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون

Art.Code:DILA-XHI02

کنتاکت کمکی 2NC کنتاکتور DILM7...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور خازنی 20KVAR 1NO+1NC ایتون

Art.Code:DILK20-11

کنتاکتور خازنی DILK20-11 , 230VAC , 20Kvar, 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۰۲۰,۰۰۰
کنتاکتور خازنی 12.5KVAR 1NO+1NC ایتون

Art.Code:DILK12-11

کنتاکتور خازنی DILK12-11 , 230VAC , 12.5Kvar,1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۹۵۰,۰۰۰
کنتاکتور خازنی 25KVAR 1NO+1NC ایتون

Art.Code:DILK25-11

کنتاکتور خازنی DILK25-11 ,230VAC ,25Kvar , 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۰۵۰,۰۰۰
کنتاکتور خازنی 33KVAR 1NO ایتون

Art.Code:DILK33-10

کنتاکتور خازنی DILK33-10 , 230VAC , 33Kvar , 1NO
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۰۵۰,۰۰۰
کنتاکتور خازنی 50KVAR 1NO ایتون

Art.Code:DILK50-10

کنتاکتور خازنی DILK50-10 , 230VAC , 50Kvar , 1NO
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۸۵۰,۰۰۰
کنتاکتور فرمان 2NO+2NC بوبین DC ایتون

Art.Code:(DILA-22(24VDC

کنتاکتور فرمان 2NO+2NC ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۸۰,۰۰۰
کنتاکتور فرمان 2NO+2NC بوبین AC ایتون

Art.Code:DILA-22 /230VAC

کنتاکتورفرمان 2NO+2NC ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۸۰,۰۰۰
کنتاکتور فرمان 3NO+1NC بوبین DC ایتون

Art.Code:DILA-31 /24VDC

کنتاکتور فرمان 3NO+1NC ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۸۰,۰۰۰
کنتاکتور فرمان 3NO+1NC بوبین AC ایتون

Art.Code:DILA-31 /230VAC

کنتاکتور فرمان 3NO+1NC ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۸۰,۰۰۰
کنتاکتو رفرمان 4NO بوبین DC ایتون

Art.Code:DILA-40 /24VDC

کنتاکتور فرمان 4NO ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۸۰,۰۰۰
کنتاکتور فرمان 4NO بوبین AC ایتون

Art.Code:DILA-40 /230VAC

کنتاکتو رفرمان 4NO ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۸۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون

Art.Code:DILER-22-G /24V

کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۸۰,۰۰۰
مینی کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون

Art.Code:DILER-22 /230V

کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰