کنتاکتور

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ولتاژ
 • توان
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • کنتاکت
 • نوع لوازم جانبی
کنتاکتور
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کنتاکت کمکی 1NO+1NC کنتاکتور اشنایدر

Art.Code:LADN13

کنتاکت کمکی 1NO+1NC کنتاکتور اشنایدر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی2NO+2NC کنتاکتور اشنایدر

Art.Code:LADN22

کنتاکت کمکی2NO+2NC کنتاکتور اشنایدر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنترلر جریان حرارتی زیمنس

Art.Code:3RF2932-0JA16

کنترلر جریان حرارتی زیمنس 32A 24V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ماژول آمپلی فایر24VDC کنتاکتور مولر

Art.Code:VS1DIL

ماژول آمپلی فایر24VDC کنتاکتور مولر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۰
کنتاکت کمکی بغل خور کنتاکتور ایتون 1NO+1NC

Art.Code:DILM32-XHI11-SI

کنتاکت کمکی بغل خور کنتاکتور ایتون 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی کنتاکتور مولر 2NC بغل خور

Art.Code:02SDILM

کنتاکت کمکی کنتاکتور مولر 2NC بغل خور
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی مینی کنتاکتور مولر 1NO بغل خور

Art.Code:10SDILM

کنتاکت کمکی مینی کنتاکتور مولر 1NO بغل خور
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NO+2NC کنتاکتور DILM17...38 ایتون

Art.Code:DILM32-XHI22

کنتاکت کمکی 2NO+2NC کنتاکتور DILM17...38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۲۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی 1NO+1NC مینی کنتاکتور ایتون

Art.Code:11DILEM

کنتاکت کمکی روخور 1NO+1NC مینی کنتاکتور ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 2NO+2NC مینی کنتاکتور ایتون

Art.Code:22DILEM

کنتاکت کمکی روخور 2NO+2NC مینی کنتاکتور ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور 4KW 9A سایز S00 زیمنس

Art.Code:3RT2016-1AB01

کنتاکتور 4KW 9A سایز S00 ا 24VAC 1NO
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نویزگیر 240V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون

Art.Code:DILM95-XSPR240

نویزگیر 240V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نویزگیر 48V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون

Art.Code:DILM95-XSPR48

نویزگیر 48V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نویزگیر 240V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون

Art.Code:DILM32-XSPR240

نویزگیر 240V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نویزگیر 48V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون

Art.Code:DILM32-XSPR48

نویزگیر 48V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نویزگیر 240V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون

Art.Code:DILM12-XSPR240

نویزگیر 240V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نویزگیر 48V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون

Art.Code:DILM12-XSPR48

نویزگیر 48V کنتاکتور M7 تا M15 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وریستور 240V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون

Art.Code:DILM95-XSPV240

وریستور 240V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وریستور 48V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون

Art.Code:DILM95-XSPV48

وریستور 48V کنتاکتور M40 تا M95 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وریستور 240V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون

Art.Code:DILM32-XSPV240

وریستور 240V کنتاکتور M17 تا M38 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____