کلید حرارتی

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • توان
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • سری
 • ولتاژ
کلید حرارتی
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کلید حرارتی 4A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1EA10

کلید حرارتی زیمنس 2.8 تا 4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۰۰,۰۰۰
کلید حرارتی 2.5A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1CA10

کلیدحرارتی زیمنس 1.8 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۸۰,۰۰۰
کلید حرارتی 1.6A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1AA10

کلید حرارتی زیمنس 1.1 تا 1.6 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۸۰,۰۰۰
کلید حرارتی 1A زیمنس

Art.Code:3RV2021-0JA10

کلید حرارتی زیمنس 0.7 تا 1 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۵۰,۰۰۰
کلید حرارتی 0.63A زیمنس

Art.Code:3RV2021-0GA10

کلید حرارتی زیمنس 0.45 تا 0.63 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۹۰,۰۰۰
کلید حرارتی 0.4A ایتون

Art.Code:PKZM0-0.4

کلید حرارتی EATON رنج 0.25 تا 0.4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۸۰,۰۰۰
 کلید حرارتی 25A زیمنس

Art.Code:3RV2021-4DA10

کلید حرارتی زیمنس 18 تا 25 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۰۰,۰۰۰
 کلید حرارتی 10 آمپر زیمنس

Art.Code:3RV1011-1JA10

کلید حرارتی زیمنس 7 تا 10 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴۸۰,۰۰۰
 کلید حرارتی 2.5 آمپر زیمنس

Art.Code:3RV1011-1CA10

کلید حرارتی زیمنس 1.8 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴۵۰,۰۰۰
کلید حرارتی 63A ایتون

Art.Code:PKZM4-63

کلید حرارتی EATON رنج 55 تا 63 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۶۰۰,۰۰۰
 • 5+۳,۴۲۰,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 50A

Art.Code:PKZM4-50

کلید حرارتی EATON رنج 40 تا 50 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۳۰۰,۰۰۰
 • 5+۳,۱۳۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 40A

Art.Code:PKZM4-40

کلید حرارتی EATON رنج 32 تا 40 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۹۹۰,۰۰۰
 • 5+۲,۸۴۰,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 32A

Art.Code:PKZM4-32

کلید حرارتی EATON رنج 25 تا 30 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 32A ایتون

Art.Code:PKZM0-32

کلید حرارتی EATON رنج 25 تا 32 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۵۰۰,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 25A

Art.Code:PKZM0-25

کلید حرارتی EATON رنج 20 تا 25 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۸۰,۰۰۰
 • 5+۸۳۶,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 20A

Art.Code:PKZM0-20

کلید حرارتی ایتون 16 تا 20 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۸۰,۰۰۰
 • 5+۸۳۶,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 16A

Art.Code:PKZM0-16

کلید حرارتی EATON رنج 10 تا 16 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۸۰,۰۰۰
 • 5+۸۳۶,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 12A

Art.Code:PKZM0-12

کلید حرارتی ایتون 8 تا 12 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰۰,۰۰۰
 • 5+۷۶۰,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 10A

Art.Code:PKZM0-10

کلید حرارتی ایتون 6.3 تا 10 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰۰,۰۰۰
 • 5+۷۶۰,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 4A

Art.Code:PKZM0-4

کلید حرارتی ایتون 2.5 تا 4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۷۰,۰۰۰
 • 5+۷۳۱,۵۰۰