کلید اتوماتیک MCCB

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • عملکرد حفاظتی کلید
 • قدرت قطع
 • نوع لوازم جانبی
 • نوع محصول
 • ولتاژ
کلید اتوماتیک MCCB
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کلید اتوماتیک 160A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A160-I

کلید اتوماتیک 160A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 125A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A125-I

کلید اتوماتیک 125A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 100A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A100-I

کلید اتوماتیک 100A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید اتوماتیک 50A ایتون تیپ 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A50-I

کلید اتوماتیک 50A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 40A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A40-I

کلید اتوماتیک 40A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 32A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A32-I

کلید اتوماتیک 32A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 25A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A25-I

کلید اتوماتیک 25A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۵۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 20A ایتون 36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A20-I

کلید اتوماتیک 20A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۳۰۰,۰۰۰
بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 2/3

Art.Code:NZM2/3-XU208-240AC

بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 2/3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۲۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک 63A ایتون36KA تیپ1

Art.Code:LZMC1-A63-I

کلید اتوماتیک 63A ایتون 3P,690VAC,36KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰