کلید اتوماتیک MCCB

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • جریان
 • سازنده
 • سری
 • عملکرد حفاظتی کلید
 • قدرت قطع
 • نوع لوازم جانبی
 • نوع محصول
 • ولتاژ
کلید اتوماتیک MCCB
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
میله شفت بلند - دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 1/2 ایتون

Art.Code:NZM1/2-XV6

میله شفت بلند کلید اتوماتیک NZM1/2 ایتون 60mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت کوتاه 40CM دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 1/2 ایتون

Art.Code:NZM1/2-XV4

میله شفت 40cmدسته تابلویی MCCB ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۰,۰۰۰
دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 4 ایتون

Art.Code:NZM4-XTVD

دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 4 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۵۰۰,۰۰۰
دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 3 ایتون

Art.Code:NZM3-XTVD

دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 3 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۲۰۰,۰۰۰
دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 2 ایتون

Art.Code:NZM2-XTVD

دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 2 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۳۵۰,۰۰۰
دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 1 ایتون

Art.Code:NZM1-XTVD

دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 1 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۳۰۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون تیپ 4

Art.Code:NZM4-XHIV

کنتاکت کمکی تریپ 2NO کلید اتوماتیک ایتون تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2/3

Art.Code:NZM2/3-XHIV

کنتاکت کمکی تریپ 2NO کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2/3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XAHIV208-250AC

بوبین شنت با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت باکمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 2/3

Art.Code:NZM2/3-XAHIV208-250AC

بوبین شنت باکمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 2/3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت باکمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 1

Art.Code:NZM1-XAHIV208-250AC

بوبین شنت باکمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XA208-250AC

بوبین شنت کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 2/3

Art.Code:NZM2/3-XA208-250AC

بوبین شنت کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 2/3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۰۰۰,۰۰۰
بوبین شنت کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 1

Art.Code:NZM1-XA208-250AC

بوبین شنت کلید اتوماتیک ایتون 250VAC تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XUHIV208-240AC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 2/3 ایتون

Art.Code:NZM2/3-XUHIV208-240AC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 2/3 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 1

Art.Code:NZM1-XUHIV208-240AC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XU208-240AC

بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 1

Art.Code:NZM1-XU208-240AC

بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک ایتون 240VAC تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
موتور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 4

Art.Code:NZM4-XR208-240AC

موتور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____