میکرو سوئیچ

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • کنتاکت
 • هد میکروسوئیچ
 • نوع سوئیچ
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • کنتاکت
 • هد میکروسوئیچ
میکرو سوئیچ
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
میکروسوئیچ هانیانگ تیپ کوچک دو قرقره کوتاه

Art.Code:HY-R704-2W

میکروسوئیچ تیپ کوچک دو قرقره کوتاه هانیانگ 10A 250VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار متوسط هانیانگ

Art.Code:HY-R704B

میکروسوئیچ تسمه ای قرقره دار متوسط هانیانگ تیپ کوچک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری قرقره دار ساده هانیانگ

Art.Code:HY-PR708B

میکروسوئیچ فشاری قرقره دار ساده هانیانگ تیپ کوچک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای ساده متوسط هانیانگ

Art.Code:HY-L707B

میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای ساده متوسط هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۰,۰۰۰
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار بلند هانیانگ

Art.Code:HY-R704C

میکروسوئیچ تسمه ای قرقره دار بلند هانیانگ تیپ کوچک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده دکمه ای

Art.Code:HY-P701B

میکروسوئیچ فشاری ساده دکمه ای هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ هانیانگ تیپ کوچک تسمه ای ساده خیلی بلند

Art.Code:HY-L707D

میکروسوئیچ هانیانگ تسمه ای ساده خیلی بلند
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار کوتاه هانیانگ

Art.Code:HY-R704A

میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار کوتاه هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده سوزنی هانیانگ

Art.Code:HY-P701C

میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده سوزنی هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده هانیانگ

Art.Code:HY-P701A

میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده 10A on 250VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تک قرقره دو طرفه هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L808

لیمیت سوئیچ تک قرقره دو طرفه هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ میله ای رگلاژی هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L807

لیمیت سوئیچ میله ای رگلاژی هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ رگلاژی دو طرفه هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L804

لیمیت سوئیچ رگلاژی دو طرفه هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری ساده هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L803

لیمیت سوئیچ فشاری ساده هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L802

لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تک قرقره دو طرفه هانیانگ

Art.Code:HY-M908

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تک قرقره دو طرفه هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تمام انتنی فنری هانیانگ

Art.Code:HY-M909

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تمام انتنی فنری هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ میله ای رگلاژی هانیانگ تیپ سنگین

Art.Code:HY-M907

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین میله ای رگلاژی هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری ساده هانیانگ

Art.Code:HY-M903

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری ساده هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری قرقره دار هانیانگ

Art.Code:HY-M902

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری قرقره دار هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____