موتور پروتکشن

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • توان
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • سری
 • نوع لوازم جانبی
 • ولتاژ
موتور پروتکشن
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کنتاکت کمکی تریپ 1NO بغل خور کلید حرارتی ایتون

Art.Code:AGM2-10-PKZ0

کنتاکت کمکی تریپ بغل خور 1NO کلید حرارتی سری PKZM
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۳۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی 1NO+1NC رو خور کلید حرارتی ایتون

Art.Code:NHI11-E-PKZ0

کنتاکت کمکی 1NO+1NC - FRONT MOUNT کلید حرارتی سری PKZM
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی 2NO+1NC بغل خور کلید حرارتی ایتون

Art.Code:NHI21-PKZ0

کنتاکت کمکی بغل خور 2NO+1NC کلید حرارتی سری PKZM
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۰۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی 1NO+2NC بغل خور کلید حرارتی ایتون

Art.Code:NHI12-PKZ0

کنتاکت کمکی بغل خور 1NO+2NC کلید حرارتی ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی 1NO+1NC بغل خور کلید حرارتی ایتون

Art.Code:NHI11-PKZ0

کنتاکت کمکی بغل خور 1NO+1NC کلید حرارتی ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶۰,۰۰۰
کلید حرارتی 63A ایتون

Art.Code:PKZM4-63

کلید حرارتی EATON رنج 55 تا 63 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی ایتون 50A

Art.Code:PKZM4-50

کلید حرارتی EATON رنج 40 تا 50 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی ایتون 40A

Art.Code:PKZM4-40

کلید حرارتی EATON رنج 32 تا 40 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی ایتون 32A

Art.Code:PKZM4-32

کلید حرارتی EATON رنج 25 تا 30 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 32A ایتون

Art.Code:PKZM0-32

کلید حرارتی EATON رنج 25 تا 32 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱,۲۰۰,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 25A

Art.Code:PKZM0-25

کلید حرارتی EATON رنج 20 تا 25 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۴۰,۰۰۰
 • 5+۷۰۳,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 20A

Art.Code:PKZM0-20

کلید حرارتی ایتون 16 تا 20 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۴۰,۰۰۰
 • 5+۷۰۳,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 16A

Art.Code:PKZM0-16

کلید حرارتی EATON رنج 10 تا 16 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۴۰,۰۰۰
 • 5+۷۰۳,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 12A

Art.Code:PKZM0-12

کلید حرارتی ایتون 8 تا 12 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۸۰,۰۰۰
 • 5+۶۴۶,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 10A

Art.Code:PKZM0-10

کلید حرارتی ایتون 6.3 تا 10 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۵۰,۰۰۰
 • 5+۶۱۷,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 4A

Art.Code:PKZM0-4

کلید حرارتی ایتون 2.5 تا 4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۵۰,۰۰۰
 • 5+۶۱۷,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 2.5A

Art.Code:PKZM0-2.5

کلید حرارتی ایتون 1.6 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۵۰,۰۰۰
 • 2+۵۸۵,۰۰۰
کلید حرارتی ایتون 1.6A

Art.Code:PKZM0-1.6

کلید حرارتی ایتون 1 تا 1.6 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۵۰,۰۰۰
 • 5+۶۱۷,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 1A

Art.Code:PKZM0-1

کلید حرارتی ایتون 0.63 تا 1 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۵۰,۰۰۰
 • 5+۶۱۷,۵۰۰
کلید حرارتی ایتون 0.63A

Art.Code:PKZM0-0.63

کلید حرارتی ایتون 0.4 تا0.63 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۸۰,۰۰۰
 • 5+۶۴۶,۰۰۰