موتور پروتکشن

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • توان
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • سری
 • نوع لوازم جانبی
 • ولتاژ
موتور پروتکشن
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کمکی حرارتی روخور اشنایدر

Art.Code:GVAE11

کمکی حرارتی روخور اشنایدر 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کمکی حرارتی اشنایدر

Art.Code:GVAN11

کمکی حرارتی بغل خور اشنایدر 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 32A اشنایدر

Art.Code:GV2ME32

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 25A اشنایدر

Art.Code:GV2ME22

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 23A اشنایدر

Art.Code:GV2ME21

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 18A اشنایدر

Art.Code:GV2ME20

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 14A اشنایدر

Art.Code:GV2ME16

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 10A اشنایدر

Art.Code:GV2ME14

کلید حرارتی 6.3 تا 10 آمپر اشنایدر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۷۰,۰۰۰
کلید حرارتی 6.3A اشنایدر

Art.Code:GV2ME10

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 4A اشنایدر

Art.Code:GV2ME08

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 2.5A اشنایدر

Art.Code:GV2ME07

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 1.6A اشنایدر

Art.Code:GV2ME06

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 1A اشنایدر

Art.Code:GV2ME05

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 0.63 اشنایدر

Art.Code:GV2ME04

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 0.4 اشنایدر

Art.Code:GV2ME03

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 0.25 اشنایدر

Art.Code:GV2ME02

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 0.16 اشنایدر

Art.Code:GV2ME01

کلیدحرارتی اشنایدر 0.1 تا 0.16
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کمکی حرارتی بغل خور زیمنس

Art.Code:3RV2901-1A

کمکس حرارتی بغل خور زیمنس 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۰,۰۰۰
کمکی حرارتی روخور زیمنس

Art.Code:3RV2901-1E

کمکی روخور حرارتی زیمنس 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
کلید حرارتی 3.2A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1DA10

کلید حرارتی زیمنس 2.2 تا 3.2 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰۰,۰۰۰