کلید حرارتی MPC

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • توان
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • سری
 • نوع لوازم جانبی
 • ولتاژ
کلید حرارتی MPC
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کلید حرارتی 3.2A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1DA10

کلید حرارتی زیمنس 2.2 تا 3.2 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 32A اشنایدر

Art.Code:GV2ME32

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 1A اشنایدر

Art.Code:GV2ME05

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 20A زیمنس

Art.Code:3RV2021-4BA10

کلید حرارتی زیمنس 13 تا 20 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 16A زیمنس

Art.Code:3RV2021-4AA10

کلید حرارتی زیمنس 10 تا 16 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 6.3A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1GA10

کلید حرارتی زیمنس 4.5 تا 6.3 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 10A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1JA10

کلید حرارتی زیمنس 7 تا 10 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 4A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1EA10

کلید حرارتی زیمنس 2.8 تا 4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 2.5A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1CA10

کلیدحرارتی زیمنس 1.8 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 1.6A زیمنس

Art.Code:3RV2021-1AA10

کلید حرارتی زیمنس 1.1 تا 1.6 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 1A زیمنس

Art.Code:3RV2021-0JA10

کلید حرارتی زیمنس 0.7 تا 1 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۵۰,۰۰۰
کلید حرارتی 0.63A زیمنس

Art.Code:3RV2021-0GA10

کلید حرارتی زیمنس 0.45 تا 0.63 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی تریپ روخور کلید حرارتی ایتون

Art.Code:VHI20-PKZ0

کنتاکت کمکی تریپ روخور کلید حرارتی ایتون 2NO
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلید حرارتی 0.4A ایتون

Art.Code:PKZM0-0.4

کلید حرارتی EATON رنج 0.25 تا 0.4 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۹۵۰,۰۰۰
رابط اتصال کنتاکتور و کلید حرارتی ایتون

Art.Code:PKZM0-XDM12

رابط اتصال کنتاکتور و کلید حرارتی ایتون جهت اتصال موتور پروتکشن و کنتاکتور
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 کلید حرارتی 25A زیمنس

Art.Code:3RV2021-4DA10

کلید حرارتی زیمنس 18 تا 25 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 کلید حرارتی 10 آمپر زیمنس

Art.Code:3RV1011-1JA10

کلید حرارتی زیمنس 7 تا 10 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 کلید حرارتی 2.5 آمپر زیمنس

Art.Code:3RV1011-1CA10

کلید حرارتی زیمنس 1.8 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکت کمکی تریپ 2NO بغل خور کلید حرارتی ABB

Art.Code: SK1-20

کنتاکت کمکی تریپ Signal Contact 690VAC/600VDC 2NOside mounting
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۰۰,۰۰۰
دسته و شفت تابلویی کلید حرارتی ایتون

Art.Code:PKZ0-XRH

دسته و شفت تابلویی کلید حرارتی سری PKZM - زرد و قرمز
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۵۰,۰۰۰