محافظ جان RCD و نشتی جربان

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • تعداد پل
 • تیپ
 • جریان
 • حساسیت کلید
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • قدرت قطع
 • نوع محافظ جان
محافظ جان RCD و نشتی جربان
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
محافظ جان تکفاز 40A 30mA ایتون

Art.Code:PFL7-40/1N/C/003-DE

محافظ جان1P+N ایتون40 آمپر30mA, RCBO,curve C
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان سه فاز 63A 300mA ایتون

Art.Code:CFI6-63/4/03-DE

EATON RCBO, 3P+N , 63A,300mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان سه فاز 40A 300mA ایتون

Art.Code:CFI6-40/4/03-DE

EATON RCBO, 3P+N , 40A,300mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان سه فاز 25A 300mA ایتون

Art.Code:CFI6-25/4/03-DE

EATON RCBO, 3P+N , 25A,300mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان سه فاز 63A 30mA ایتون

Art.Code:CFI6-63/4/003-DE

EATON RCBO, 3P+N , 63A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان سه فاز 40A 30mA ایتون

Art.Code:CFI6-40/4/003-DE

EATON RCBO, 3P+N , 40A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان سه فاز 25A 30mA ایتون

Art.Code:CFI6-25/4/003-DE

EATON RCBO, 3P+N , 25A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 63A 300mA ایتون

Art.Code:CFI6-63/02/03-DE

EATON RCBO, 1P+N , 63A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 40A 300mA ایتون

Art.Code:CFI6-40/02/03-DE

EATON RCBO, 1P+N , 40A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 25A 300mA ایتون

Art.Code:CFI6-25/02/03-DE

EATON RCBO, 1P+N , 25A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 63A 30mA ایتون

Art.Code:CFI6-63/02/003-DE

EATON RCBO, 1P+N , 63A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 25A 30mA ایتون

Art.Code:CFI6-25/02/003-DE

EATON RCBO, 1P+N , 25A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 40A 30mA ایتون

Art.Code:CFI6-40/02/003-DE

EATON RCBO, 1P+N , 40A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
محافظ جان تکفاز 25A ایتون

Art.Code:PFL7-25/1N/C/003-DE

EATON RCBO, 1P+N , 25A,30mA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____