لیمیت سوئیچ

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • کنتاکت
 • هد میکروسوئیچ
 • نوع سوئیچ
 • سازنده
لیمیت سوئیچ
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
لیمیت سوئیچ هانیانگ تیپ متوسط با انتن سر پلاستیکی

Art.Code:ZCN-L509

لیمیت سوئیچ هانیانگ تیپ متوسط آنتنی سر پلاستیکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تسمه ای بلند هانیانگ تیپ متوسط

Art.Code:ZCN-L507D

لیمیت سوئیچ تسمه ای بلند هانیانگ تیپ متوسط
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار هانیانگ تیپ متوسط

Art.Code:ZCN-PR508V

لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار هانیانگ تیپ متوسط
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار برعکس هانیانگ تیپ متوسط

Art.Code:ZCN-PR508H

لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار برعکس هانیانگ تیپ متوسط
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ قرقره دار کوتاه هانیانگ تیپ متوسط

Art.Code:ZCN-P504A

لیمیت سوئیچ قرقره دار کوتاه هانیانگ تیپ متوسط
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ قرقره دار بلند هانیانگ تیپ متوسط

Art.Code:ZCN-P504C

لیمیت سوئیچ قرقره دار بلند هانیانگ تیپ متوسط
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ هانیانگ فشاری ساده تیپ متوسط

Art.Code:ZCN-P501O

لیمیت سوئیچ فشاری ساده هانیانگ تیپ متوسط
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای ساده کوتاه هانیانگ

Art.Code: HY-L707A

میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای ساده کوتاه هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری قرقره ساده برعکس هانیانگ

Art.Code:HY-PR708A

میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری قرقره ساده برعکس هانیانگ 1NO + 1NC, 10A 250VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری بدنه فلزی ایتون

Art.Code:LSM-11S

لیمیت سوئیچ فشاری ایتون با بدنه فلزی 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴۵۰,۰۰۰
 • 2+۴۲۷,۵۰۰
لیمیت سوئیچ اهرمی دوطرفه قرقره دار تله مکانیک

Art.Code:XCKN2118P20

لیمیت سوئیچ دوطرفه قرقره دار تله مکانیک 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۵۰,۰۰۰
لیمیت سوئیچ فشاری ایتون

Art.Code:LS-11S

لیمیت سوئیچ ایتون با بدنه پلاستیکی و کنتاکت 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۵۰,۰۰۰