لوازم جانبی لیمیت سوئیچ

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • کنتاکت
 • هد میکروسوئیچ
لوازم جانبی لیمیت سوئیچ
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
هد میکروسوئیچ فنری فلزی ایتون

Art.Code:LSM-XS

هد میکروسوئیچ فنری فلزی ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ آنتی فلزی با میله فلزی ایتون

Art.Code:LSM-XRRM

هد میکروسوئیچ آنتی فلزی با میله فلزی ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ آنتی فلزی با میله پلاستیکی ایتون

Art.Code:LSM-XRR

هد میکروسوئیچ آنتی فلزی با میله پلاستیکی ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ رگلاژی 18mm فلزی ایتون

Art.Code:LSM-XRLA

هد میکروسوئیچ رگلاژی فلزی ایتون D=18mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ یکطرفه فلزی قرقره دار ایتون - زاویه دار

Art.Code:LSM-XLA

هد میکروسوئیچ یکطرفه فلزی قرقره دار ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ یکطرفه قرقره دار فلزی ایتون

Art.Code:LSM-XL

هد میکروسوئیچ یکطرفه قرقره دار فلزی ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ غلطکی فلزی ایتون

Art.Code:LSM-XP

هد میکروسوئیچ غلطکی فلزی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ میله ای ایتون

Art.Code:LS-XOR

هد میکروسوئیچ میله ای Actuating rod
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
هد میکروسوئیچ فنری ایتون

Art.Code:LS-XS

هد میکروسوئیچ فنریSpring-rod actuator
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ آنتنی با میله آهنی ایتون

Art.Code:LS-XRRM

هد میکروسوئیچ آنتنی با میله آهنی- metal rod
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ آنتنی با میله پلاستیکی ایتون

Art.Code:LS-XRR

هد میکروسوئیچ آنتنی با میله پلاستیکی - plastic rod
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ رگلاژی 18mm ایتون

Art.Code:LS-XRLA

هد میکروسوئیچ رگلاژی roller lever, D=18mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ دو طرفه ایتون

Art.Code:LS-XRL

هد میکروسوئیچ دو طرفه ایتون/ Rotary lever LS Series
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ یکطرفه زاویه دار ایتون

Art.Code:LS-XLA

هد میکروسوئیچ یکطرفه زاویه دار Angled roller lever LS Series
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ قرقره بزرگ ایتون

Art.Code:LS-XLB

هد میکروسوئیچ قرقره بزرگ Roller lever, long LS series
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ یکطرفه قرقره دار کوتاه ایتون

Art.Code:LS-XLS

هد میکروسوئیچ یکطرفه قرقره دار کوتاه ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
هد میکروسوئیچ یکطرفه قرقره دار ایتون

Art.Code:LS-XL

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
هد میکروسوئیچ غلطکی فشاری ایتون

Art.Code:LS-XP

هد میکروسوئیچ غلطکی فشاری ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰