فیوز مینیاتوری

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • تعداد پل
 • تیپ
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • سازنده
 • قدرت قطع
 • ولتاژ
فیوز مینیاتوری
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
مینیاتوری سه فاز 125A ایتون

Art.Code:PLHT-C125/3

مینیاتوری 3P 120A ایتون با قدرت قطع 15KA تیپ C
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۳۰۰,۰۰۰
مینیاتوری سه فاز 100A ایتون

Art.Code:PLHT-C100/3

مینیاتوری 3P 100A ایتون با قدرت قطع 15KA تیپ C
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۱۵۰,۰۰۰
مینیاتوری سه فاز 80A ایتون

Art.Code:PLHT-C80/3

مینیاتوری 3P 80A ایتون با قدرت قطع 15KA تیپ C
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۰۰۰,۰۰۰
مینیاتوری تکفاز 1A قدرت قطع 10KA تیپ B ایتون

Art.Code:PL7-B1/1

مینیاتوری 1P 1A ایتون تیپ B، قدرت قطع 10KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۳۰,۰۰۰
فیوز مینیاتوری 3P 63A ایتون

Art.Code:PL6-C63/3

مینیاتوری 3P 63A ایتون تیپ C, قدرت قطع 6KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 50A ایتون

Art.Code:CLS6-C50/3

مینیاتوری 3P 50A ایتون تیپ C, قدرت قطع 6KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 40A ایتون

Art.Code:CLS4-C40/3

مینیاتوری 3P 40A ایتون تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 32A ایتون

Art.Code:CLS4-C32/3

کلید مینیاتوری3P 32A تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 25A ایتون

Art.Code:CLS4-C25/3

مینیاتوری 3P 25A تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 20A ایتون

Art.Code:CLS4-C20/3

مینیاتوری3P 20A تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 16A ایتون

Art.Code:CLS4-C16/3

مینیاتوری 3P 16A تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 10A ایتون

Art.Code:CLS4-C10/3

مینیاتوری 3P 10A تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 6A ایتون

Art.Code:CLS4-C6/3

مینیاتوری 3P 6A ایتون تیپC, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 4A ایتون

Art.Code:CLS4-C4/3

مینیاتوری 3P 4A ایتون تیپ C,قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 3P 2A ایتون

Art.Code:CLS4-C2/3

مینیاتوری 3P 2A ایتون تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 2P 2A ایتون

Art.Code:CLS4-C2/2

مینیاتوری 2P 2A ایتون تیپ C,قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 2P 63A ایتون

Art.Code:CLS6-C63/2

مینیاتوری 2P 63A ایتون تیپ C, قدرت قطع 6KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 2P 50A ایتون

Art.Code:CLS6-C50/2

مینیاتوری 2P 50A ایتون تیپ C, قدرت قطع 6KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 2P 40A ایتون

Art.Code:CLS4-C40/2

مینیاتوری 2P 40A ایتون تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
فیوز مینیاتوری 2P 32A ایتون

Art.Code:CLS4-C32/2

مینیاتوری 2P 32A ایتون تیپ C, قدرت قطع 4KA
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____