سیم

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • جنس عایق
 • جنس هادی
 • درجه تحمل حرارتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سایز سیم
 • متراژ حلقه
 • نوع سیم
سیم
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
سیم افشان مشکی نمره 0.5 سیمیا

Art.Code:NYAF 0.5

سیم افشان سیمیا نمره 0.5 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 35 سیمیا

Art.Code:NYAF 35

سیم افشان سیمیا نمره 35 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 25 سیمیا

Art.Code:NYAF 25

سیم افشان سیمیا نمره 25 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 16 سیمیا

Art.Code:NYAF 16

سیم افشان سیمیا نمره 16 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 10 سیمیا

Art.Code:NYAF 10

سیم افشان سیمیا نمره 10 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 6 سیمیا

Art.Code:NYAF 6

سیم افشان سیمیا نمره 6 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۹۶,۰۰۰
سیم افشان مشکی نمزه 4 سیمیا

Art.Code:NYAF 4

سیم افشان سیمیا نمره 4 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمزه 2.5 سیمیا

Art.Code:NYAF 2.5

سیم افشان سیمیا نمره 2.5 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 0.75 سیمیا

Art.Code:NYAF 0.75

سیم افشان سیمیا نمره 0.75 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان نمره 1 سیمیا

Art.Code:NYAF 1

سیم افشان سیمیا نمره 1 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سیم افشان مشکی نمره 1.5 سیمیا

Art.Code:NYAF 1.5

سیم افشان سیمیا نمره 1.5 مشکی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____