سیم و کابل

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • استاندارد سایز بندی
 • تعداد و مقطع رشته ها
 • جنس بدنه
 • جنس عایق
 • جنس هادی
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سایز
 • سایز بست
 • سایز خرطومی
 • سایز سرسیم یا کابلشو
 • سایز سیم
 • سایز گلند
 • طول
 • قطر
 • قطر خارجی کابل
 • متراژ حلقه
 • مقاومت الکتریکی
 • نسبت شیرینک
 • نوع جوراب کابل
 • نوع خرطومی
 • نوع سرسیم یا کابلشو
 • نوع سیم
 • نوع شیرینک
 • نوع کابل
 • نوع گلند
 • نوع محصول
 • ولتاژ
 • ویژگی
سیم و کابل
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
داکت شیاردار 60*90 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 90*60

داکت شیاردار البرز W:90 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸,۳۵۰
داکت شیاردار 60*60 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 60*60

داکت شیاردار البرز W:60 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۱,۳۳۰
داکت شیاردار 60*45 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 45*60

داکت شیاردار البرز W:45 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۷,۰۰۰
داکت شیاردار 60*35 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 35*60

داکت شیاردار البرز W:35 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۲,۱۹۰
داکت شیاردار 40*90 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 90*40

داکت شیاردار البرز W:90 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۱,۳۳۰
داکت شیاردار 40*50 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 50*40

داکت شیاردار البرز W:50 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۰,۸۹۰
داکت شیاردار 40*45 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 45*40

داکت شیاردار البرز W:45 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۸۴۰
داکت شیاردار 40*35 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 35*40

داکت شیاردار البرز W:35 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۰۰۰
داکت شیاردار 40*60 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 60*40

داکت شیاردار البرز W:60 H:40 L:2000 m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۵,۵۲۰
داکت ساده 60*90 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 90*60

داکت بدون شیار البرز W:90 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۴,۰۰۰
داکت ساده 60*60 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 60*60

داکت بدون شیار البرز W:60 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
داکت ساده 60*35 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 35*60

داکت بدون شیار البرز W:35 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۴۵۰
داکت ساده 40*100 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 100*40

داکت بدون شیار البرز W:100 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۵,۰۰۰
داکت ساده 40*90 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 90*40

داکت بدون شیار البرز W:90 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۷,۵۰۰
داکت ساده 60*45 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 45*60

داکت بدون شیار البرز W:45 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۱,۱۶۰
داکت ساده 40*60 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 60*40

داکت بدون شیار البرز W:60 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۲,۰۰۰
داکت ساده 40*50 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 50*40

داکت بدون شیار البرز W:50 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۸,۰۰۰
داکت ساده 30*50 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 50*30

داکت بدون شیار البرز W:50 H:30 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶,۹۰۰
داکت ساده 40*45 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 45*40

داکت بدون شیار البرز W:45 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۵,۸۷۰
داکت ساده 40*40 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 40*40

داکت بدون شیار البرز W:40 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۵,۵۰۰