سرسیم-کابلشو -وایرشو

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • سایز سرسیم یا کابلشو
 • نوع سرسیم یا کابلشو
سرسیم-کابلشو -وایرشو
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر سوراخ 8 آبی وینر

Art.Code:RV2-8S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 8 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 6 آبی وینر

Art.Code:RV2-6S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 6 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 5 آبی وینر

Art.Code:RV2-5S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 5 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 4 آبی وینر

Art.Code:RV2-4S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 4 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 3 آبی وینر

Art.Code:RV2-3S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 3 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 6 زرد وینر

Art.Code:SV5-6S

سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 6 U type terminal YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 5 زرد وینر

Art.Code:SV5-5S

سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 5 زرد وینر U type terminal YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 4 زرد وینر

Art.Code:SV5-4S

سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 4 U type terminal YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 6 آبی وینر

Art.Code:SV2-6S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 6 Wire size : 2.5mm² U size: 6mm BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 5 آبی وینر

Art.Code:SV2-5S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 5 U type terminal BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 4 آبی وینر

Art.Code:SV2-4S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 4 U type terminal BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال (کانکتور) پیچی سایز 6 قرمز وینر

Art.Code:SP6

ترمینال (کانکتور) پیچی سایز plastic wire connector RED 5.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال (کانکتور) پیچی سایز 4 زرد وینر

Art.Code:SP4

ترمینال (کانکتور) پیچی سایز plastic wire connector YELLOW 4mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال (کانکتور) پیچی سایز 3 نارنجی وینر

Art.Code:SP3

ترمینال (کانکتور) پیچی سایز plastic wire connector ORANGE 2.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال (کانکتور) پیچی سایز 2 آبی وینر

Art.Code:SP2

ترمینال (کانکتور) سایز plastic wire connector BLUE 1.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال (کانکتور) پیچی سایز 1 خاکستری وینر

Art.Code:SP1

ترمینال (کانکتور) پیچی plastic wire connector GRAY 1mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم سوزنی سایز 6 زرد وینر

Art.Code:PTV5-13

سرسیم سوزنی سایز Pin terminals YELLOW 6mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم سوزنی سایز 2.5 آبی وینر

Art.Code:PTV2-10

سرسیم سوزنی سایز Pin terminals BLUE 2.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم سوزنی سایز 1.5 قرمز وینر

Art.Code:PTV1-10

سرسیم سوزنی سایز Pin terminals RED 1.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم دوراهی روکش دار سایز 6 زرد وینر

Art.Code:BV5

سرسیم دوراهی روکش دار Butt Splice, YELLOW, 5.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____