سرسیم-کابلشو -وایرشو

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • سایز سرسیم یا کابلشو
 • نوع سرسیم یا کابلشو
سرسیم-کابلشو -وایرشو
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
سرسیم فیشی نری سایز 1

Art.Code:MDD1.25-250

 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی مادگی سایز 1

Art.Code:FDD1.25-250

سرسیم فیشی مادگی DEDE ورودی سیم حداکثر1.5
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم نری لول سایز1

Art.Code:MPD1.25-156

سرسیم نری لول SHUTTLE سایز1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم مادگی تمام روکش لول سایز 1

Art.Code:FRD1.25-156

سرسیم مادگی لول SHUTTLE سایز1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 3آبی وینر

Art.Code:SV2-3S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 3 Wire size : 2.5mm² U size: 3mm BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 1.5 فاصله بین دو شاخ 5 قرمز وینر

Art.Code:SV1.25-5S

سرسیم U شکل سایز 1.5 فاصله بین دو شاخ 5 Wire size : 1.5mm² U size: 5mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 1.5 فاصله بین دو شاخ 4 قرمز وینر

Art.Code:SV1.25-4S

سرسیم U شکل سایز 1.5 فاصله بین دو شاخ 4 Wire size : 1.5mm² U size: 4mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 1.5 فاصله بین دو شاخ 3 قرمز وینر

Art.Code:SV1.25-3S

سرسیم U شکل سایز 1.5 فاصله بین دو شاخ 3 Wire size : 1.5mm² U size: 3mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 8 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-8S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 8 میلی متر Wire size : 1.5mm² Ring size: 8mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 6 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-6S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 6 میلی متر Wire size : 1.5mm² Ring size: 6mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 5 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-5S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 5 میلی متر Wire size : 1.5mm² Ring size: 5mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 4 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-4S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 4 میلی متر Wire size : 1.5mm² Ring size: 4mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 3 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-3S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 3 میلی متر- Wire size : 1.5mm² Ring size: 3mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 12 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-12S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 12 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 10 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-10S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 10 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 8 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-8S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 8 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 6 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-6S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 6 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 5 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-5S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 5 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 4 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-4S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 4 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 10 آبی وینر

Art.Code:RV2-10S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 10 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____