داکت

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • رنگ
 • سازنده
 • نوع محصول
داکت
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
داکت ساده 30*50 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 50*30

داکت بدون شیار البرز W:50 H:30 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶,۹۰۰
داکت ساده 40*45 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 45*40

داکت بدون شیار البرز W:45 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۵,۸۷۰
داکت ساده 40*40 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 40*40

داکت بدون شیار البرز W:40 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۵,۵۰۰
داکت ساده 25*40 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 40*25

داکت بدون شیار البرز W:40 H:25 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳,۵۰۰
داکت ساده 40*35 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 35*40

داکت بدون شیار البرز W:35 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
داکت شیاردار 30*30 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 30*30

داکت شیاردار البرز W:30 H:30 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳,۰۰۰
داکت شیاردار 20*20 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 20*20

داکت شیاردار البرز W:20 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶,۸۷۰
داکت شیاردار 20*25 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 25*20

داکت شیاردار البرز W:25 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷,۴۰۰
داکت ساده 30*30 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 30*30

داکت ساده البرز W:30 H:30 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۱,۰۰۰
داکت ساده 20*25 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 25*20

داکت ساده البرز W:25 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷,۰۰۰
داکت ساده 20*20 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 20*20

داکت ساده البرز W:20 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶,۵۰۰
داکت ساده 18*18 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 18*18

داکت ساده البرز W:18 H:18 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵,۵۵۴
داکت ساده 16*16 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 16*16

داکت ساده البرز W:16 H:16 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵,۲۵۰
داکت ساده 10*15 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 15*10

داکت ساده البرز W:15 H:10 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴,۰۰۰
داکت ساده 11*11 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 11*11

داکت ساده البرز W:11 H:11 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۷۵۰
داکت ساده 60*100 رعد

Art.Code:6110220020

داکت ساده 60*100 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۵,۴۲۰
داکت ساده 60*60 رعد

Art.Code:6110212012

داکت ساده 60*60 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۰,۳۰۵
داکت ساده 40*60 رعد

Art.Code:6110212008

داکت ساده 40*60 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶,۲۲۰
داکت ساده 40*40 رعد

Art.Code:6110208008

داکت ساده 40*40 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۲,۰۴۰
داکت ساده 30*30 رعد

Art.Code:6110206006

داکت ساده 30*30 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸,۵۶۰