داکت

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • رنگ
 • سازنده
 • نوع محصول
داکت
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
داکت کف خواب 12*50 البرز

Art.Code:On floor wiring ducts 50*12

داکت کف خواب پشت چسب دار البرز W:50 H:12 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۸,۵۰۰
 • 30+۱۶,۶۵۰
داکت کف خواب 18*70 البرز

Art.Code:On floor wiring ducts 70*18

داکت کف خواب پشت چسب دار البرز W:70 H:18 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۷,۰۰۰
 • 20+۲۴,۳۰۰
داکت کف خواب 19*90 البرز

Art.Code:On floor wiring ducts 90*19

داکت کف خواب پشت چسب دار البرز W:90 H;19 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۴,۵۰۰
 • 20+۳۱,۰۵۰
داکت شیاردار 60*90 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 90*60

داکت شیاردار البرز W:90 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸,۳۵۰
داکت شیاردار 60*60 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 60*60

داکت شیاردار البرز W:60 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۱,۳۳۰
داکت شیاردار 60*45 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 45*60

داکت شیاردار البرز W:45 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۷,۰۰۰
داکت شیاردار 60*35 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 35*60

داکت شیاردار البرز W:35 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۲,۱۹۰
داکت شیاردار 40*90 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 90*40

داکت شیاردار البرز W:90 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۱,۳۳۰
داکت شیاردار 40*50 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 50*40

داکت شیاردار البرز W:50 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۰,۸۹۰
داکت شیاردار 40*45 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 45*40

داکت شیاردار البرز W:45 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۸۴۰
داکت شیاردار 40*35 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 35*40

داکت شیاردار البرز W:35 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۰۰۰
داکت شیاردار 40*60 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 60*40

داکت شیاردار البرز W:60 H:40 L:2000 m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۵,۵۲۰
داکت ساده 60*90 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 90*60

داکت بدون شیار البرز W:90 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۴,۰۰۰
داکت ساده 60*60 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 60*60

داکت بدون شیار البرز W:60 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
داکت ساده 60*35 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 35*60

داکت بدون شیار البرز W:35 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۷,۴۵۰
داکت ساده 40*100 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 100*40

داکت بدون شیار البرز W:100 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۵,۰۰۰
داکت ساده 40*90 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 90*40

داکت بدون شیار البرز W:90 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۷,۵۰۰
داکت ساده 60*45 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 45*60

داکت بدون شیار البرز W:45 H:60 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۱,۱۶۰
داکت ساده 40*60 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 60*40

داکت بدون شیار البرز W:60 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۲,۰۰۰
داکت ساده 40*50 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 50*40

داکت بدون شیار البرز W:50 H:40 L:2000 mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۸,۰۰۰