داکت،سینی کابل،ترانکینگ

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ابعاد
 • جنس بدنه
 • رنگ
 • سازنده
 • نوع محصول
داکت،سینی کابل،ترانکینگ
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
داکت شیاردار 20*20 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 20*20

داکت شیاردار البرز W:20 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶,۸۷۰
داکت شیاردار 20*25 البرز

Art.Code:Slotted wiring ducts 25*20

داکت شیاردار البرز W:25 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷,۴۰۰
داکت ساده 30*30 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 30*30

داکت ساده البرز W:30 H:30 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۱,۰۰۰
داکت ساده 20*25 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 25*20

داکت ساده البرز W:25 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷,۰۰۰
داکت ساده 20*20 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 20*20

داکت ساده البرز W:20 H:20 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶,۵۰۰
داکت ساده 18*18 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 18*18

داکت ساده البرز W:18 H:18 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵,۵۵۴
داکت ساده 16*16 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 16*16

داکت ساده البرز W:16 H:16 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵,۲۵۰
داکت ساده 10*15 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 15*10

داکت ساده البرز W:15 H:10 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴,۰۰۰
داکت ساده 11*11 البرز

Art.Code:Non slotted wiring duct 11*11

داکت ساده البرز W:11 H:11 L:2000mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۷۵۰
داکت ساده 60*100 رعد

Art.Code:6110220020

داکت ساده 60*100 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۵,۴۲۰
داکت ساده 60*60 رعد

Art.Code:6110212012

داکت ساده 60*60 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۰,۳۰۵
داکت ساده 40*60 رعد

Art.Code:6110212008

داکت ساده 40*60 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶,۲۲۰
داکت ساده 40*40 رعد

Art.Code:6110208008

داکت ساده 40*40 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۲,۰۴۰
داکت ساده 30*30 رعد

Art.Code:6110206006

داکت ساده 30*30 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸,۵۶۰
داکت ساده 20*25 رعد

Art.Code:6110205004

داکت ساده 20*25 رعد Non slotted wiring ducts
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵,۰۰۵
داکت ساده 20*20 رعد

Art.Code:6110204004

داکت ساده 20*20 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۴,۶۴۰
داکت ساده 12*20 رعد

Art.Code:6110204003

داکت ساده 12*20 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۸۴۰
داکت شیاردار 60*80 رعد

Art.Code:6110116012

داکت شیاردار 60*80 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۰,۷۹۵
داکت کف خواب 24*90 رعد

Art.Code:6110310018

داکت کف خواب 24*90 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۹,۹۱۵
داکت کف خواب 78*70 رعد

Art.Code:6110310014

داکت کف خواب 24*90 رعد
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۱,۱۲۵