ترمینال ریلی

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • تعداد طبقات
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سایز ترمینال
 • سری
 • نوع اتصال
 • ولتاژ
ترمینال ریلی
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
ترمینال ارت پیچی 35 وایدمولر

Art.Code:WPE35

ترمینال ارت پیچی نمره 35 وایدمولرEx
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۰,۰۰۰
ترمینال ارت پیچی 16 وایدمولر

Art.Code:WPE16

ترمینال ارت پیچی نمره 16 وایدمولرEx
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۱۰,۰۰۰
ترمینال ارت پیچی 10 وایدمولر

Art.Code:WPE10

ترمینال ارت پیچی نمره 10 وایدمولرEx
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۰,۰۰۰
ترمینال ارت پیچی 6 وایدمولر

Art.Code:WPE6

ترمینال ارت پیچی نمره 6 وایدمولرEx
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۰,۰۰۰
ترمینال ارت پیچی 4 وایدمولر

Art.Code:WPE4

ترمینال ارت پیچی نمره 4 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۶۰,۰۰۰
ترمینال ارت پیچی2.5 وایدمولر

Art.Code:WPE2.5

ترمینال ارت پیچی نمره 2.5 وایدمولرEx
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۵۵,۰۰۰
ترمینال قابل قطع وایدمولر نمره 2.5 بدون سوکت تست EX

Art.Code:WTR2.5

ترمینال قابل قطع نمره 2.5 بدون سوکت تست وایدمولر 500V 24A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال فیوزدار 2 طبقه نمره4 وایدمولر

Art.Code:KDKS 1/35 DB

ترمینال فیوزدار 2 طبقه پیچی وایدمولر نمره 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال شاخه ای 5Pole کانکشن سایز 2.5-10mm² هنسل

Art.Code:KKL 06

ترمینال شاخه ای 5Pole کانکشن سایز 2.5-10mm² هنسل
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال شاخه ای 5Pole کانکشن سایز 1.5-6mm² هنسل

Art.Code:DKL 04

ترمینال شاخه ای 5Pole کانکشن سایز 1.5-6mm² هنسل
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ست ترمینال 5 پل 2.5-16 mm², هنسل

Art.Code:KLS 10

ست ترمینال 5 پل هنسل 2.5-16 mm², ا 63A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال شاخه ای نمره 2.5 کلمسان

Art.Code:PSK 1/12

ترمینال شاخه ای 2.5mm 400v 24A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمینال پیچی نمره 35 وایدمولر

Art.Code:WDU 35

ترمینال پیچی نمره 35 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۷۵,۰۰۰
ترمینال پیچی نمره 16 وایدمولر

Art.Code:WDU 16

ترمینال پیچی نمره 16 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۷,۰۰۰
ترمینال پیچی نمره 10 وایدمولر

Art.Code:WDU 10

ترمینال پیچی نمره 10 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲,۰۰۰
ترمینال پیچی نمره 6 وایدمولر

Art.Code:WDU 6

ترمینال پیچی نمره 6 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۸,۰۰۰
ترمینال پیچی نمره 4 وایدمولر

Art.Code:WDU 4

ترمینال پیچی نمره 4 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۶,۰۰۰
ترمینال پیچی نمره 2.5 وایدمولر

Art.Code:WDU2.5

ترمینال پیچی نمره 2.5 وایدمولر Ex
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۲,۵۰۰