پوش باتون

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • سازنده
 • سری
 • سری
 • قطعات ساخته شده
 • ابعاد
 • نوع سوئیچ
 • تعداد ورودی
 • قطر
 • نوع لوازم جانبی
 • درجه حفاظتی
 • رنگ
 • سری
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
پوش باتون
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
پایه سیگنال ایتون 24VDC آبی

Art.Code:M22-LED-B

پایه سیگنال آبی ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۱۷,۰۰۰
پایه سیگنال ایتون سفید 230VAC

Art.Code:M22-LED230-W

پایه سیگنال سفید ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۰۰,۰۰۰
پایه سیگنال ایتون 24VDC سفید

Art.Code:M22-LED-W

پایه سیگنال ایتون 24VDC سفید
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۱۷,۰۰۰
پایه سیگنال ایتون 230VAC قرمز

Art.Code:M22-LED230-R

پایه سیگنال 230VAC قرمز
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۰۰,۰۰۰
پایه سیگنال ایتون 24VDC قرمز

Art.Code:M22-LED-R

پایه سیگنال ایتون 24VDC قرمز
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۱۷,۰۰۰
 • 50+۲۰۶,۱۵۰
 • 100+۱۹۵,۳۰۰
پایه سیگنال ایتون 230VAC سبز

Art.Code:M22-LED230-G

پایه سیگنال ایتون 230VAC سبز
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۰۰,۰۰۰
پایه سیگنال ایتون 24VDC سبز

Art.Code:M22-LED-G

پایه سیگنال ایتون 24VDC سبز
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۲۱۷,۰۰۰
 • 50+۲۰۶,۱۵۰
 • 100+۱۹۵,۳۰۰
هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه زرد ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-Y

هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه زردEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ داریک طرفه زرد ایتون

Art.Code:M22-WRLK-Y

هد سلکتوری چراغ داریک طرفه زردEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه آبی ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-B

هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه آبیEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ دار یک طرفه آبی ایتون

Art.Code:M22-WRLK-B

هد سلکتوری چراغ دار یک طرفه آبیEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه قرمز ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-R

هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه قرمزEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ داریک طرفه قرمز ایتون

Art.Code:M22-WRLK-R

هد سلکتوری چراغ داریک طرفه قرمزEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه سیز ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-G

هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه سبزEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه سفید ایتون

Art.Code:M22-WRLK3-W

هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه سفید EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
هد جوی استیک دو حالته عمودی ایتون

Art.Code:M22-WJ2V

هد جوی استیک دو حالته عمودی ایتون maintained
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
هد جوی استیک دو حالته افقی ایتون

Art.Code:M22-WJ2H

هدجوی استیک دو حالته افقی ایتون maintained
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
هد جوی استیک چهار حالته ایتون

Art.Code:M22-WRJ4

هد شاسی جوی استیک چهار حالته ایتون maintained
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
هد سلکتوری دو طرفه سوئیچ خورایتون

Art.Code:M22-WRS3

هد سلکتوری دو طرفه سوئیچ خور ایتونEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۸۸۳,۰۰۰
هد سلکتور سوئیچ یک طرفه سوئیچ خور ایتون

Art.Code:M22-WRS

هد سلکتوری یک طرفه سوئیچ خور EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۸۳,۰۰۰
 • 10+۳۶۳,۸۵۰