تجهیزات PILOT - میکروسوئیچ-کلیدگردان

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • درجه تحمل حرارتی
 • سازنده
 • سری
 • درجه حفاظتی
 • سری
 • قطعات ساخته شده
 • ابعاد
 • کنتاکت
 • نوع سوئیچ
 • تعداد ورودی
 • قطر
 • نوع لوازم جانبی
 • هد میکروسوئیچ
 • درجه حفاظتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سری
 • نوع سوئیچ
 • تعداد پل
 • جریان
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
 • سری
 • صفحه کلید
 • قابلیت اتصال
 • کنتاکت
 • نوع سوئیچ
 • ویژگی
 • هد میکروسوئیچ
تجهیزات PILOT - میکروسوئیچ-کلیدگردان
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار بلند هانیانگ

Art.Code:HY-R704C

میکروسوئیچ تسمه ای قرقره دار بلند هانیانگ تیپ کوچک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده دکمه ای

Art.Code:HY-P701B

میکروسوئیچ فشاری ساده دکمه ای هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ هانیانگ تیپ کوچک تسمه ای ساده خیلی بلند

Art.Code:HY-L707D

میکروسوئیچ هانیانگ تسمه ای ساده خیلی بلند
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار کوتاه هانیانگ

Art.Code:HY-R704A

میکروسوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار کوتاه هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده سوزنی هانیانگ

Art.Code:HY-P701C

میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده سوزنی هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده هانیانگ

Art.Code:HY-P701A

میکروسوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده 10A on 250VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تک قرقره دو طرفه هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L808

لیمیت سوئیچ تک قرقره دو طرفه هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ میله ای رگلاژی هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L807

لیمیت سوئیچ میله ای رگلاژی هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ رگلاژی دو طرفه هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L804

لیمیت سوئیچ رگلاژی دو طرفه هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری ساده هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L803

لیمیت سوئیچ فشاری ساده هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار هانیانگ تیپ سبک

Art.Code:HY-L802

لیمیت سوئیچ فشاری قرقره دار هانیانگ تیپ سبک
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تک قرقره دو طرفه هانیانگ

Art.Code:HY-M908

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تک قرقره دو طرفه هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تمام انتنی فنری هانیانگ

Art.Code:HY-M909

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین تمام انتنی فنری هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ میله ای رگلاژی هانیانگ تیپ سنگین

Art.Code:HY-M907

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین میله ای رگلاژی هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری ساده هانیانگ

Art.Code:HY-M903

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری ساده هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری قرقره دار هانیانگ

Art.Code:HY-M902

لیمیت سوئیچ تیپ سنگین فشاری قرقره دار هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
چراغ هشدارچهار طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار220 ولت هانیانگ

Art.Code:HY-TWBN-220-4

چراغ هشدارچهار طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار220 ولت هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
چراغ هشدارسه طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار220 ولت هانیانگ

Art.Code:HY-TWBN-220-3

چراغ هشدارسه طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار220 ولت هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
چراغ هشداردو طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار220 ولت هانیانگ

Art.Code:HY-TWBN-220-2

چراغ هشداردو طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار220 ولت هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
چراغ هشدار یک طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار-220 ولت هانیانگ

Art.Code:HY-TWBN-220-1

چراغ هشدار یک طبقه-دایم روشن-چشمک زن-بیزردار-220 ولت هانیانگ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____