تجهیزات اندازه گیری

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
تجهیزات اندازه گیری
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
رطوبت سنج چوب یونیتی

Art.Code:UT377A

رطوبت سنج چوب یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بادسنج مینی یونیتی

Art.Code:UT363

بادسنج مینی یونیتی 0 تا 30m/s
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
اسکنر دیوار یونیتی

Art.Code:UT387B

اسکنر دیوار یونیتی با قابلیت تشخیص چوب، فلز و سیم برق دار
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میگر5 کیلوولت یونیتی

Art.Code:UT513A

میگر5 کیلوولت یونیتیAC/DCV
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میگر2.5 کیلوولت یونیتی

Art.Code:UT512

میگر2.5 کیلوولت یونیتی AC/DCV
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میگر1 کیلوولت یونیتی

Art.Code:UT511

میگر1 کیلوولت یونیتی AC/DCV
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر UT33D یونیتی

Art.Code:UT33D

مولتی متر جیبی یونیتی با قابلیت اندازه گیری V&A AC/DC, Ω,F
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتیمتر جیبی یونیتی

Art.Code:UT33C

مولتی متر یونیتی جریان و ولتاژ AC/DC، مقاومت و خازن
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتیمتر جیبی یونیتی

Art.Code:UT33B+

مولتی متر یونیتی جریان و ولتاژAC/DC، مقاومت و خازن
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر جیبی یونیتی

Art.Code:UT33A

مولتی متر جیبی یونیتی جریان و ولتاژ AC/DC ،مقاومت و خازن
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر یونیتی ضدضربه و ضدآب

Art.Code:UT195E

مولتی متر یونیتی ضدضربه و ضدآب
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر دیجبتال یونیتی ضدضربه و ضدآب

Art.Code:UT195DS

مولتی متر دیجبتال UT195DS یونیتی ضدضربه و ضدآب
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر دیجتال یونیتی True RMS

Art.Code:UT139C

مولتی متر دیجتال UT139C یونیتی True RMS
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر دیجیتال یونیتی 1000V و 10A AC/DC

Art.Code:UT136C

مولتی متر دیجیتال یونیتی 1000V و 10A AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متردیجیتال یونیتی با اسیلوسکوپ

Art.Code:UT81C

مولتی متردیجیتال UT81C یونیتی با اسیلوسکوپ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
LCR متر یونیتی

Art.Code:UT612

LCR متریونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
RST سنج بدون تماس یونیتی

Art.Code:UT262C

RST سنج بدون تماس یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
RST سنج یونیتی

Art.Code:UT261A

RST سنج یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ارت سنج کلمپی یونیتی1200Ω

Art.Code:UT278A

ارت سنج کلمپی یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ارت سنج کلمپی یونیتی 1000 اهم

Art.Code:UT275

ارت سنج کلمپی یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____