تجهیزات اندازه گیری

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
تجهیزات اندازه گیری
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
پاور متر اشنایدر مولتی فانکشن

Art.Code:PM2220

پاور متر مولتی فانکشن اشنایدر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
تستر نشتی جریان مولتی متریکس

Art.Code:VT35

تستر نشتی جریان پریز multimetrix
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر دیجیتال یونیتی

Art.Code:UT61A

مولتی متر دیجیتال یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
آنالایزر هوا یونیتی

Art.Code:A25M PM2.5

آنالایزر PM2.5 هوا UNI-T
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وات متر پریزدار یونیتی

Art.Code:UT230B-EU

وات متر پریزدار یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
رطوبت سنج و حرارت سنج یونیتی

Art.Code:UT333

رطوبت سنج و حرارت سنج دیجیتال یونیتی سایز مینی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
تاکومتر لیزری یونیتی

Art.Code:UT372

دورسنج یونیتی 10RPM~99RPM
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
خازن سنج یونیتی

Art.Code:UT601

خازن سنج یونیتی 20Ω ~2000MΩ
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
تستر ولتاژ و تداوم دیجیتال یونیتی

Art.Code:UT18C

تستر ولتاژ و تداوم دیجیتال یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
تستر ولت دیجیتال یونیتی ضدآب

Art.Code:UT15C

تستر ولت دیجیتال یونیتی ضدآب
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
تسترولت قابل تنظیم یونیتی

Art.Code:UT13B

تسترولت قابل تنظیم یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
تستر فاز قلمی یونیتی

Art.Code:UT12A

تستر فاز قلمی یونیتی 1000V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمومتر تک کانال یونیتی

Art.Code:UT320D

ترمومتر تک کانال یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمومتر لیزری یونیتی 550 درجه

Art.Code:UT301C

ترمومتر لیزری یونیتی 550 درجه
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ترمومتر لیزری یونیتی 650 درجه

Art.Code:UT309C

ترمومتر لیزری یونیتی 650 درجه
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر دیجیتال اتورنج دستی یونیتی

Art.Code:UT136C

مواتیمتر دیجیتال اتورنج دستی یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
متر لیزری یونیتی 30m

Art.Code:UT390M

متر لیزری یونیتی 30m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
متر لیزری یونیتی 60m

Art.Code:+UT391

متر لیزری یونیتی 60m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
لوکس متر یونیتی

Art.Code:UT383

لوکس متر یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
صوت سنج یونیتی

Art.Code:UT353

صوت سنج یونیتی30 تا 130dB
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____