بیمتال

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • جریان
 • سازنده
 • سری
بیمتال
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
بیمتال 0.16-0.24A ایتون

Art.Code:ZB12-0.24

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 0.16÷0.24A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 0.1-0.16A ایتون

Art.Code:ZB12-0.16

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 0.1÷0.16A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 24A-16 ایتون

Art.Code:ZB32-24

Thermal relay; Series: DILM17,DILM25,DILM32,DILM38; 16÷24A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 24A-32 ایتون

Art.Code:ZB32-32

Thermal relay; Series: DILM17,DILM25,DILM32,DILM38; 24÷32A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 10A-16 ایتون

Art.Code:ZB32-16

Thermal relay; Series: DILM17,DILM25,DILM32,DILM38; 10÷16A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 10A-6 ایتون

Art.Code:ZB32-10

Thermal relay; Series: DILM17,DILM25,DILM32,DILM38; 6÷10A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 24 تا 40 آمپر ایتون

Art.Code:ZB65-40

بیمتال 24 تا 40 آمپر ایتون برای کمناکتورهای DILM40 تا DILM70
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____