بست و نگهدارنده

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • جنس بدنه
 • درجه تحمل حرارتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سایز بست
 • سایز سرسیم یا کابلشو
 • نوع سرسیم یا کابلشو
بست و نگهدارنده
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
سرسیم دوراهی روکش دار سایز 2.5 آبی وینر

Art.Code:BV2

سرسیم دوراهی روکش دار Butt Splice, BLUE, 2mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم دوراهی روکش دار سایز 1.5 قرمز وینر

Art.Code:BV1

سرسیم دوراهی روکش دار Butt Splice, Red, 1.25 mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 سرسیم فیشی (کولری) مادگی تمام روکش سایز 6 وینر

Art.Code:FDFD5-250

سرسیم فیشی (کولری) مادگی تمام روکش Female YELLOW 6mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
 سرسیم فیشی (کولری) مادگی تمام روکش سایز 2.5 وینر

Art.Code:FDFD2-250

سرسیم فیشی (کولری) مادگی تمام روکش Female BLUE 2.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی (کولری) مادگی تمام روکش سایز 1.5 وینر

Art.Code:FDFD1.25-250

سرسیم فیشی (کولری) مادگی تمام روکش Female RED 1.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی ( کولری ) نری سایز 6 زرد وینر

Art.Code:MDD5-250

سرسیم فیشی ( کولری ) نری سایز 6
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی ( کولری ) نری سایز 2.5 آبی وینر

Art.Code:MDD2-250

سرسیم فیشی ( کولری ) نری سایز 2.5 Blade Terminal MALE BLUE 2mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی ( کولری ) نری سایز 1.5 قرمز وینر

Art.Code:MDD1-250

سرسیم فیشی ( کولری ) نری سایز 1.5 Blade Terminal MALE RED 1.25mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی ( کولری ) مادگی سایز 6 زرد وینر

Art.Code:FDD5-250

سرسیم فیشی ( کولری ) مادگی سایز 6 Female YELLOW 6mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی ( کولری ) مادگی سایز 2.5 آبی وینر

Art.Code:FDD2-250

سرسیم فیشی ( کولری ) مادگی سایز 2.5 Female BLUE 2.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم فیشی ( کولری ) مادگی سایز 1.5 قرمز وینر

Art.Code:FDD1-250

سرسیم فیشی ( کولری ) سایز 1.5 Quick Disconnect Terminal female RED 1.5mm²
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 16 عاجی وینر

Art.Code:TE16-14

وایرشو دوبل سایز 16 Lenght: 14mm ivory
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 10 قهوه ای وینر

Art.Code:TE10-14

وایرشو دوبل سایز 10 Lenght: 14mm brown
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 6 سبز وینر

Art.Code:TE6014

وایرشو دوبل سایز 6 Lenght: 14mm GREEN
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 4 وینر نارنجی رنگ

Art.Code:TE4012

وایرشو دوبل سایز 4 Pin Length: 14mm ORANGE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 2.5 وینر خاکستری رنگ

Art.Code:TE2510

وایرشو دوبل سایز 2.5 Pin Length: 8mm,Pin Diameter :2.9mm , GRAY
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 1.5 وینرسیاه رنگ

Art.Code:TE1508

وایرشو دوبل سایز 1.5 Pin Length : 8mm, Pin Diameter: 2.3mm , Black
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 1وینر قرمز رنگ

Art.Code:TE1008

وایرشو دوبل سایز 1 Pin Length : 8mm , Pin Diameter: 2.4mm, Red
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 0.75 وینر فیروزه ای رنگ

Art.Code:TE7508

وایرشو دوبل سایز 0.75 Pin Length: 8mm , Pin Diameter : 1.8mm , BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
وایرشو دوبل سایز 0.5 وینر سفیدرنگ

Art.Code:TE0508

وایرشو دوبل سایز 0.5 Pin Length : 8mm , Pin Diameter: 1.5mm, White
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____