پوش باتون

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • سازنده
 • سری
 • سری
 • قطعات ساخته شده
 • ابعاد
 • نوع سوئیچ
 • تعداد ورودی
 • قطر
 • نوع لوازم جانبی
 • درجه حفاظتی
 • رنگ
 • سری
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • سازنده
پوش باتون
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
هد پوش باتون دوبل چراغ دار سفید و مشکی ایتون

Art.Code:M22-DDL-WS-X1-X0

هد پوش باتون دوبل چراغ دار سفید و مشکیEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳۴۸,۰۰۰
هد پوش باتون چراغ دار زرد ایتون

Art.Code:M22-DL-Y

هد پوش باتون چراغ دار زرد ایتونEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۹۳,۰۰۰
هد پوش باتون چراغ دار آبی ایتون

Art.Code:M22-DL-B

هد پوش باتون چراغ دار آبی ایتونEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۹۳,۰۰۰
هد پوش باتون چراغ دار سفید ایتون

Art.Code:M22-DL-W

هد پوش باتون چراغ دار سفید ایتونEATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۹۳,۰۰۰
هد پوش باتون چراغ دار سبز ایتون

Art.Code:M22-DL-G

هد پوش باتون چراغ دار سبز ایتون EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۹۳,۰۰۰
هد پوش باتون چراغ دار قرمز ایتون

Art.Code:M22-DL-R

هد پوش باتون چراغ دار قرمز EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۹۳,۰۰۰
هد پوش باتون مشکی ایتون

Art.Code:M22-D-S

هد پوش باتون مشکی EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۳,۰۰۰
هد پوش باتون زرد ایتون

Art.Code:M22-D-Y

هد پوش باتون زرد EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۳,۰۰۰
هد پوش باتون آبی ایتون

Art.Code:M22-D-B

هد پوش باتون آبی EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۳,۰۰۰
هد پوش باتون سفید ایتون

Art.Code:M22-D-W

هد پوش باتون سفید EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۳,۰۰۰
هد پوش باتون قرمز ایتون

Art.Code:M22-D-R

هد پوش باتون قرمز EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۳,۰۰۰
هد پوش باتون سبز ایتون

Art.Code:M22-D-G

هد پوش باتون سبز EATON قطر22
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۳,۰۰۰
پایه کنتاکتNO ایتون

Art.Code:E10

پایه کنتاکت NO شاسی قطر 16 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۰,۰۰۰
پایه کنتاکت فیشی NO ایتون

Art.Code:M22-CK10

پایه کنتاکت فیشی NO ایتون 6A/230VAC,3A/24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۵۰,۰۰۰
پایه کنتاکت کف خور NO ایتون

Art.Code:M22-KC10

پایه کنتاکت کف خور NO ایتون 6A/230VAC,3A/24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
پایه کنتاکت فیشی NC ایتون

Art.Code:M22-CK01

پایه کنتاکت فیشی NC ایتون 6A/230VAC,3A/24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
پایه کنتاکت NC ایتون

Art.Code:E01

پایه کنتاکت NC قطر 16 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۰,۰۰۰
پایه کنتاکت کف خور NC ایتون

Art.Code:M22-KC01

پایه کنتاکت کف خور NC ایتون 6A/230VAC,3A/24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۳۰,۰۰۰
پایه کنتاکت پیچی NC ایتون

Art.Code:M22-K01

پایه کنتاکت پیچی NC ایتون 6A/230VAC,3A/24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۱۵,۰۰۰
 • 10+۱۰۹,۲۵۰
 • 50+۱۰۵,۸۰۰
پایه کنتاکت پیچی NO ایتون

Art.Code:M22-K10

پایه کنتاکت پیچی NO ایتون 6A/230VAC,3A/24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۱۵,۰۰۰
 • 50+۱۰۹,۲۵۰
 • 100+۱۰۳,۵۰۰