کنتاکتور

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • ولتاژ
 • توان
 • جریان
 • سازنده
 • سری
کنتاکتور
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کنتاکتور25 آمپر 24VDC ایتون

Art.Code:DILM25-10/RDC24

کنتاکتور 25 آمپر 24VDC ایتون 1NO, 11kW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور 17 آمپر 24VDC ایتون

Art.Code:(DILM17-10(RDC24

کنتاکتور 17A 24VDC ایتون 1NO 7.5kW , 400V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور فرمان 2NO+2NC بوبین DC ایتون

Art.Code:(DILA-22(24VDC

کنتاکتور فرمان 2NO+2NC ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور فرمان 2NO+2NC بوبین AC ایتون

Art.Code:DILA-22 /230VAC

کنتاکتورفرمان 2NO+2NC ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور فرمان 3NO+1NC بوبین DC ایتون

Art.Code:DILA-31 /24VDC

کنتاکتور فرمان 3NO+1NC ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور فرمان 3NO+1NC بوبین AC ایتون

Art.Code:DILA-31 /230VAC

کنتاکتور فرمان 3NO+1NC ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتو رفرمان 4NO بوبین DC ایتون

Art.Code:DILA-40 /24VDC

کنتاکتور فرمان 4NO ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنتاکتور فرمان 4NO بوبین AC ایتون

Art.Code:DILA-40 /230VAC

کنتاکتو رفرمان 4NO ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون

Art.Code:DILER-22-G /24V

کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون

Art.Code:DILER-22 /230V

کنتاکتور فرمان 2NO/2NC ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور فرمان 3NO+1NC ایتون

Art.Code:DILER-31 /230V

کنتاکتور فرمان 3NO/1NC ایتون 230V
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور فرمان 4NO ایتون

Art.Code:DILER-40-G /24V

کنتاکتور فرمان 4NO ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور فرمان 4NO ایتون

Art.Code:DILER-40 /230V

کنتاکتور فرمان 4NO ایتون 230VAC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 3KW 1NO ایتون

Art.Code:DILEEM-10-G/ 24V

مینی کنتاکتور قدرت 6A,3KW,230V1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 5.5KW ایتون 24VDC با تیغه کمکی 1NC

Art.Code:DILEM12-01-G

مینی کنتاکتور قدرت 12A 5.5KW,24V 1NCایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 5.5KW ایتون 24VDC

Art.Code:DILEM12-10-G

مینی کنتاکتور قدرت 12A 5.5KW,24V 1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 4KW 1NC ایتون

Art.Code:DILEM-01-G/ 24V

مینی کنتاکتور قدرت 9A 4KW,24V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 4KW 1NO ایتون

Art.Code:DILEM-10-G/ 24V

مینی کنتاکتور قدرت 9A 4KW,24V 1NO ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 3KW 1NC ایتون

Art.Code:DILEEM-01-G/ 24V

مینی کنتاکتور قدرت 6A 3KW,24V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کنتاکتور قدرت 5.5KW ایتون 230VAC با تیغه کمکی 1NC

Art.Code:DILEM12-01

مینی کنتاکتور قدرت 12A,5.5KW,230V 1NC ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____