بیمتال

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • جریان
 • سازنده
 • سری
بیمتال
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
بیمتال تله مکانیک 1.6 تا 2.5 آمپر

Art.Code:LR2 D1307

بیمتال تله مکانیک 1.6 تا 2.5 آمپر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
رله بیمتال 9A مینی کنتاکتور مولر

Art.Code:ZE-9

رله بیمتال مینی کنتاکتور مولر 6 تا 9A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 145-175A ایتون

Art.Code:ZB150-170

بیمتال 145 تا 175A ایتون 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 50 تا 70A ایتون

Art.Code:ZB150-70

بیمتال 50 تا 70 آمپر ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 120 تا 142A ایتون

Art.Code:ZB150-150

بیمتال 120 تا 142A ایتون 1NO+1NC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 95-125A ایتون

Art.Code:ZB150-125

ZB150-125 EATON Overload relay, 95-125A, 1N/O+1N/C
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 70-100A ایتون

Art.Code:ZB150-100

ZB150-100 4 EATON Overload relay, 70-100A, 1N/O+1N/C
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 65-75A ایتون

Art.Code:ZB65-75

Thermal relay; 57÷65A ZB65 Series DILM40...DILM72 EATON
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 57-65A ایتون

Art.Code:ZB65-65

Thermal relay; 57÷65A ZB65 Series DILM40...DILM72 EATON
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 40-57A ایتون

Art.Code:ZB65-57

Thermal relay; 40÷57A ZB65 Series DILM40...DILM72 EATON
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال12-16A ایتون

Art.Code:ZB12-16

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 12÷16A;
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال9-12A ایتون

Art.Code:ZB12-12

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 9÷12A;
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 6-10A ایتون

Art.Code:ZB12-10

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 6÷10A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 4-6A ایتون

Art.Code:ZB12-6

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 4÷6A;
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 2.4-4A ایتون

Art.Code:ZB12-4

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 2.4÷4A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 1.6-2.4A ایتون

Art.Code:ZB12-2.4

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 1.6÷2.4A;
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 1-1.6A ایتون

Art.Code:ZB12-1.6

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 1÷1.6A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 0.60-1A ایتون

Art.Code:ZB12-1

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 0.6÷1A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 0.40-0.60A ایتون

Art.Code:ZB12-0.60

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 0.4÷0.6A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بیمتال 0.24-0.40A ایتون

Art.Code:ZB12-0.40

Thermal relay; Series: DILM12,DILM7,DILM9; 0.24÷0.4A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____