پایه ساپورت 20 سانتی متری سینی کابل البرز

پایه ساپورت 20 سانتی متری سینی کابل البرز cable tray support 20cm
  • Symbol: support 20cm
  • Manufacturer part number: cable tray support 20cm
  • Manufacturer: ALBORZ
PRICE RANGE
  • 1تومان ۳۸,۵۵۰
ADD TO THE ORDER

  • Additional information

    پایه ساپورت 20 سانتی متری جهت قرار گرفتن سینی کابل 150*60 البرز در جهت های مختلف به کار می رود.