مفصل سینی کابل البرز

مفصل سینی کابل البرز SWIFTCLIP
  • Symbol: MAFSAL
  • Manufacturer part number: SWIFTCLIP
  • Manufacturer: ALBORZ
PRICE RANGE
  • 1تومان ۲۲,۱۰۰
ADD TO THE ORDER

  • Additional information

    مفصل(رابط) جهت اتصال سر یه سر سینی کابل ها به یکدیگر استفاده می شود.لازم به ذکر است که شما برای اتصال دوسینی به هم به 2 عدد از این محصول احتیاج دارید یک اتصال در سمت چپ و یک اتصال در  سمت راست .
    هر یک عدد از این محصول یک جفت می باشد