مغزی شاسی جرثقیل دماگ

مغزی شاسی جرثقیل دماگ CBD2
  • Symbol: CBD2
  • Manufacturer part number: CBD2
  • Manufacturer: DEMAG
PRICE RANGE
  • 1تومان ۷۵۰,۰۰۰
ADD TO THE ORDER

  • Additional information

    مغزی شاسی جرثقیل دماگ CBD2 برای کنترل مستقیم شاسی های دوسرعته (دو فشار) DEMAG سری DSK3 و DS02 به کار می رود .

    • رکوردی ثبت نشده است.