لولا سینی کابل البرز

لولا سینی کابل البرز Cable tray elbow
  • Symbol: Elbow
  • Manufacturer part number: Cable tray elbow
  • Manufacturer: ALBORZ
PRICE RANGE
  • 1تومان ۱۹,۷۰۰
ADD TO THE ORDER

  • Additional information

    لولا (زانویی)سینی کابل جهت ایجاد زوایای مسطح ، چندراهی و سطوح غیر همسطح به صورت سریع بدون نیاز به ابزار به کار می رود.لازم به ذکر است که هر خم به دو عدد لولا نیاز دارد .