فیوز مینیاتوری 2P 4A (TYPE C ) زیمنس

فیوز مینیاتوری 2P 4A (TYPE C ) زیمنس 5SL6204-7
 • Symbol: Miniature circuit breaker 5SL6204-7
 • Manufacturer part number: 5SL6204-7
 • Manufacturer: SIEMENS
PRICE RANGE
 • لطفا تماس بگیرید
 • سازندهSIEMENS co
  تعداد پل 2 دو فاز
  جریان4 A
  قدرت قطع 6 KA
  تیپموتوری C
  درجه تحمل حرارتی -25...45 °C
  ولتاژ230/400 VAC

  Additional information


  فیوز مینیاتوری 2P 4A (TYPE C ) زیمنس  5SL6204-7

  کلید مینیاتوری که  اختصارا MCB نامگذاري شده است تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار ( عبور جریان غیر مجاز ) محافظت میکند.

  به عبارت ساده می توان گفت فیوز زیمنس یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می شود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می کند مدار قطع شود تا سایر تجهیزات آسیبی نبینند. فیوز مینیاتوري زیمنس از دو مکانیزم براي عملکرد خود استفاده میکند : عملکرد بیمتالی براي حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه. بعبارت دیگر ، تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز ( بیمتال) میباشد که بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوري زیمنس شده و مدار را قطع میکند. همچنین جریان اتصال کوتاه بوسیله سیم پیچ که داراي تعداد دور کم و قطر زیاد میباشد بصورت مغناطیسی تشخیص داده شده و فیوز مینیاتوري زیمنس عمل می کند. سایر المانهاي فیوز مینیاتوري زیمنس عبارتند از :

   Actuator piker : for trip and reset (1

   Actuator Device mechanism (2

  Main contact : flow of current (3

   Terminal Block (4

  Bimetallic steel strip (5

   Tripping calibration screw (6

  Solenoid coil (7

  Arc extinguisher (8

  کلید مینیاتوري زیمنس از نظر کاربرد به تیپهاي (B)  روشنایی ، موتوري (C)   ، ترانسفورماتوري (D)   ، قدرت (K)  ، بسیار حساس (Z)   تقسیم بندي می گردد:زمان قطع این تیپها به ترتیب ( از سریعترین ) عبارت است از: Z و B و C و D