خار استارتی ایتون

خار استارتی ایتون M22-XC-Y
 • Symbol: Coding element
 • Manufacturer part number: M22-XC-Y
 • Manufacturer: EATON
PRICE RANGE
 • 1تومان ۳۰,۰۰۰
 • 20+تومان ۲۷,۰۰۰
 • 50+تومان ۲۵,۵۰۰
 • 100+تومان ۲۴,۰۰۰
ADD TO THE ORDER

 • Additional information

  خار استارتی EATON

  از خار استارتی برای تبدیل حالت maintenannce (وضعیت ثابت) کلید های سلکتوری به حالت برگشت پذیر (استارتی ، momentary) استفاده می شود . این قطعه علاوه بر کلید های قطر 22 ایتون یا همان مولر آلمان در سلکتور سوئیچ های سری 8602 و 8003 برند اشتال آلمان هم به کار می رود .

محصولات مرتبط
 • هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه سفید EATON قطر22
  :in stock [pcs] 20
 • هد سلکتوری یکطرفه چراغ دار سفیدEATON قطر22
  :in stock [pcs] 10
 • هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه آبیEATON قطر22
  :in stock [pcs] 50
 • هد سلکتوری چراغ دار یک طرفه آبیEATON قطر22
  :in stock [pcs] 5
 • هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه زردEATON قطر22
  :in stock [pcs] 10
 • هد سلکتوری چراغ داریک طرفه زردEATON قطر22
  :in stock [pcs] 10
 • هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه قرمزEATON قطر22
  :in stock [pcs] 20
 • هد سلکتوری چراغ داریک طرفه قرمزEATON قطر22
  :in stock [pcs] 20
 • هد سلکتوری چراغ دار دو طرفه سبزEATON قطر22
  :in stock [pcs] 20
 • هد سلکتوری چراغ دار یک طرفه سبزEATON قطر22
  :in stock [pcs] 20
 • هد سلکتور سوئیچ دو طرفه مات EATON قطر22
  :in stock [pcs] 50
 • هد سلکتور سوئیچ یک طرفه مات EATON
  :in stock [pcs] 50
 • هد سلکتوری یک طرفه سوئیچ خور EATON قطر22
  :in stock [pcs] 25
 • هد سلکتوری دو طرفه سوئیچ خور ایتونEATON قطر22
  :in stock [pcs] 20