لوازم جانبی MCCB

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
 • سری
 • نوع لوازم جانبی
لوازم جانبی MCCB
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
کنتاکت کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1

Art.Code:NZM1-XHIV

کنتاکت کمکی تریپ 2NO کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
موتور کلید اتوماتیک تیپ قدیم 240VAC مولر

Art.Code:R-NZM10(220-240VAC)

موتور کلید اتوماتیک تیپ قدیم 240VAC مولر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
نشانگر وضعیت سیگنال کلید اتوماتیک زیمنس

Art.Code:3VL9000-4WL00

نشانگر وضعیت سیگنال کلید اتوماتیک زیمنس
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت 220-240VAC تیپ قدیم ایتون

Art.Code:A-NZM10(220-240VAC)

بوبین شنت 220-240VAC تیپ قدیم ایتون Field Installable
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندرولتاژ تیپ قدیم 380-415VAC مولر

Art.Code:U-NZM10(380-415VAC)

بوبین آندرولتاژ تیپ قدیم 380-415VAC مولر
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک تیپ 2/3 ایتون 24VDC

Art.Code:NZM2/3-XU24DC

بوبین آندر ولتاژ کلید اتوماتیک تیپ 2/3 ایتون 24VDC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون24VDC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XUHIV24DC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون24VDC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130V تیپ2/3

Art.Code:NZM2/3-XUHIV110-130AC

بوبین آندر ولتاژ با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130V تیپ2/3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بوبین شنت با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130VAC تیپ 4

Art.Code:NZM4-XAHIV110-130AC/DC

بوبین شنت با کمکی تریپ کلید اتوماتیک ایتون 130VAC تیپ 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1

Art.Code:NZM1-XS-R

دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3

Art.Code:NZM3-XS-L

دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3

Art.Code:NZM3-XS-R

دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 3
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2

Art.Code:NZM2-XS-L

دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2

Art.Code:NZM2-XS-R

دسته تابلویی راست خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 2
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۳,۵۰۰,۰۰۰
دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1

Art.Code:NZM1-XS-L

دسته تابلویی چپ خور کلید اتوماتیک ایتون تیپ 1
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت بلند - دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 3/4 ایتون

Art.Code:NZM3/4-XV6

میله شفت60CM دسته تابلویی MCCB ایتون تیپ 3 و 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت کوتاه - دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 3/4 ایتون

Art.Code:NZM3/4-XV4

میله شفت 40cm دسته تابلویی MCCB ایتون تیپ 3 و 4
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت بلند - دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 1/2 ایتون

Art.Code:NZM1/2-XV6

میله شفت بلند کلید اتوماتیک NZM1/2 ایتون 60mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
میله شفت کوتاه 40CM دسته تابلویی کلید اتوماتیک تیپ 1/2 ایتون

Art.Code:NZM1/2-XV4

میله شفت 40cmدسته تابلویی MCCB ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 4 ایتون

Art.Code:NZM4-XTVD

دسته تابلویی قفل شو کلید اتوماتیک تیپ 4 ایتون
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____