تجهیزات نصب و راه اندازی

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سایز گلند
 • سایز محفظه
 • ابعاد
 • استاندارد سایز بندی
 • تعداد پریز
 • تعداد پین
 • تعداد طبقات
 • تعداد فاز
 • تعداد و مقطع رشته ها
 • توان
 • جریان
 • جنس بدنه
 • جنس عایق
 • جنس هادی
 • حجم هوادهی
 • درجه تحمل حرارتی
 • درجه حفاظتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سایز
 • سایز بست
 • سایز ترمینال
 • سایز خرطومی
 • سایز رزوه
 • سایز سرسیم یا کابلشو
 • سایز سیم
 • سایز گلند
 • سری
 • طول
 • قابلیت اتصال
 • قطر
 • قطر پروانه
 • قطر خارجی کابل
 • کنتاکت
 • متراژ حلقه
 • مقاومت الکتریکی
 • نسبت شیرینک
 • نوع اتصال
 • نوع جانکشن باکس
 • نوع جوراب کابل
 • نوع خرطومی
 • نوع ریل
 • نوع سرسیم یا کابلشو
 • نوع سیم
 • نوع شیرینک
 • نوع فن
 • نوع کابل
 • نوع کانکتور
 • نوع گلند
 • نوع لوازم جانبی
 • نوع مارکر
 • نوع محصول
 • نوع مقره
 • ولتاژ
 • ویژگی
 • ویژگی مارکر
تجهیزات نصب و راه اندازی
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 4 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-4S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 4 میلی متر Wire size : 1.5mm² Ring size: 4mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 3 قرمز وینر

Art.Code:RV1.25-3S

سرسیم گرد سایز 1.5 قطر حلقه 3 میلی متر- Wire size : 1.5mm² Ring size: 3mm RED
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 12 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-12S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 12 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 10 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-10S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 10 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 8 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-8S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 8 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 6 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-6S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 6 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 5 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-5S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 5 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 4 زرد وینر

Art.Code:RV5.5-4S

سرسیم گرد سایز 5.5 قطر حلقه 4 RING CONNECTORS YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 10 آبی وینر

Art.Code:RV2-10S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 10 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر سوراخ 8 آبی وینر

Art.Code:RV2-8S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 8 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 6 آبی وینر

Art.Code:RV2-6S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 6 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 5 آبی وینر

Art.Code:RV2-5S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 5 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 4 آبی وینر

Art.Code:RV2-4S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 4 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 3 آبی وینر

Art.Code:RV2-3S

سرسیم گرد سایز 2.5 قطر حلقه 3 RING CONNECTORS BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 6 زرد وینر

Art.Code:SV5-6S

سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 6 U type terminal YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 5 زرد وینر

Art.Code:SV5-5S

سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 5 زرد وینر U type terminal YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 4 زرد وینر

Art.Code:SV5-4S

سرسیم U شکل سایز 5.5 فاصله بین دو شاخ 4 U type terminal YELLOW
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 6 آبی وینر

Art.Code:SV2-6S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 6 Wire size : 2.5mm² U size: 6mm BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 5 آبی وینر

Art.Code:SV2-5S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 5 U type terminal BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 4 آبی وینر

Art.Code:SV2-4S

سرسیم U شکل سایز 2.5 فاصله بین دو شاخ 4 U type terminal BLUE
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____