تجهیزات اندازه گیری

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • سازنده
تجهیزات اندازه گیری
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
تستر مقاومت زمین پیشرفته یونیتی

Art.Code:UT572

تستر مقاومت زمین پیشرفته یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ارت سنج یونیتی 2000 اهم

Art.Code:UT521

ارت سنج یونیتی 200VAC 50/60Hz
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
آمپر متر فلکسی دیجیتال یونیتی 3000A با کشش کوبل 45.7cm

Art.Code:UT281C

آمپر متر فلکسی دیجیتال UT281C یونیتی 0 تا 3000A
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
آمپر متر فلکسی دیجیتال یونیتی 3000A با کشش کویل 24.5cm

Art.Code:UT281A

آمپر متر فلکسی دیجیتال یونیتی 3000A و 1000V AC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 1000A

Art.Code:UT243

مولتی متر کلمپی دیجیتال UT243 یونیتی 1000A و 600V AC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 600A

Art.Code:UT219M

مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 600A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی ضدآب دیجیتال یونیتی

Art.Code:UT219E

مولتی متر کلمپی ضدآب دیجیتال یونیتی
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی یونیتی HVAC

Art.Code:UT219DS

مولتی متر کلمپی یونیتی HVAC ا 600A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 400A

Art.Code:UT213C

مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 400A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 400A

Art.Code:UT213A

مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 400A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مینی کلمپ متر دیجیتال یونیتی

Art.Code:UT210E

مینی کلمپ متر دیجیتال یونیتی 100A 600v ac/dc
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی1000A

Art.Code:UT207

مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی 1000A ولتاژ 1000V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتیمتر کلمپی صنعتی دیجیتال یونیتی 1000A متناوب

Art.Code:UT205

کلمپ مولتی مترصنعتی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 1000A متناوب و600v ac/dc
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کلمپ مولتی متر دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 1000A و ولتاژ AC/DC

Art.Code:UT205

کلمپ مولتی متر دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 1000A و ولتاژ AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
آمپرمتر کلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 40/400A و 600V AC/DC

Art.Code:UT204

آمپرمتر کلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 40/400A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 40/400A و 600V AC/DC

Art.Code:UT203

مولتی متر کلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری 40/400A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
آمپرمترکلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری تا 400A و 600V AC/DC و دمای کارکرد بالا

Art.Code:UT202

آمپرمترکلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری تا 400A و 600V AC/DC و دمای کارکرد بالا
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
آمپرمترکلمپی دیجیتال اتو رنج یونیتی 400A

Art.Code:UT201

آمپرمترکلمپی دیجیتال یونیتی با قابلیت اندازه گیری تا 400A و 600V AC/DC
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
کنترلر دما هانیانگ رنج - 80 تا 999 با خروجی رله ای

Art.Code:ED6-FKMAP4

کنترلر دما هانیانگ با ابعاد 72*-36ورودی K -اندازه گیری دما -80+999 /خروجی رله و الارم
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
ولت متر دیجیتال تابلویی اندا

Art.Code:EPV141-230VAC

ولت متر 3 دیجیت تابلویی 230VAC ابعاد 35*73
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • 1۱۰۰,۰۰۰